Najniža temperatura u Hrvatskoj

Najniža temperatura u Hrvatskoj

Zimski mjeseci siječanj i veljača u Hrvatskoj su najhladniji mjeseci, ali na nekim mjernim stanicama najniže temperature su izmjerene u prosincu i ožujku. Najniža temperatura u Hrvatskoj u Gračacu od