Ginekološki pregled je liječnički pregled specijalista kojim se utvrđuje zdravlje ženskog reproduktivnog sustava. Opći pregled obuhvaća detaljan pregled vagine i cerviksa. Detaljniji pregled ob