Što su mikroorganizmi i kako ih dijelimo

Što su mikroorganizmi i kako ih dijelimo

Što su mikroorganizmi?

Mikroorganizmi su vrlo sitni živi organizmi koji su nevidljivi golim okom. Oni su prisutni u gotovo svim okruženjima na Zemlji i obuhvaćaju raznoliku skupinu organizama, uključujući bakterije, arheje, gljivice, alge, protozoe i viruse. Toliko su mali da ih je nemoguće vidjeti golim okom. Oni se promatraju pod mikroskopom, a njihove veličine mogu varirati od nekoliko mikrometara do nekoliko stotina nanometara. Mogu imati različite oblike, uključujući kuglaste, štapićaste, spiralne ili filamenti. Mogu živjeti kao pojedinci ili u zajednicama te se mogu prehranjivati na različite načine. Na primjer, bakterije se mogu hraniti razgradnjom organskih tvari, konzumirati druge organizme ili surađivati s drugim organizmima. Oni su neophodni za održavanje zdravlja ekosustava. Oni sudjeluju u razgradnji mrtvih organizama i otpada, oslobađajući hranjive tvari koje su ponovno dostupne drugim organizmima. Također su ključni u ciklusima tvari kao što su dušik i ugljik. Mikroorganizmi imaju mnoge korisne primjene u industriji i medicini. Na primjer, bakterije se koriste u proizvodnji hrane, na primjer fermentacija mlijeka u jogurtu), proizvodnji lijekova, poput antibiotika, te u biotehnologiji za proizvodnju enzima i drugih kemijskih spojeva.

Mikroorganizmi i podjela

Mikroorganizmi se mogu podijeliti na nekoliko načina, ovisno o različitim karakteristikama i svojstvima. Prema tipu stanica, dijelimo ih na prokariote i eukariote. Prokarioti su mikroorganizmi čije stanice nemaju jezgru niti membrane koje okružuju organele, a primjeri uključuju bakterije i arheje. Eukarioti su organizmi koji imaju stanice s jezgrom koje sadrže genetski materijal i membrane koje okružuju organele, a primjeri uključuju gljivice, protozoje i alge. Prema načinu prehrane, imamo autotrofe i heterotrofe. Autotrofi proizvode vlastitu hranu iz neorganskih tvari koristeći svjetlost ili kemijsku energiju. Primjeri uključuju neke bakterije i alge. Heterotrofi ne mogu proizvoditi vlastitu hranu i moraju je dobiti konzumirajući druge organizme ili organske tvari. To uključuje većinu bakterija, gljivica i protozoa. Prema ekološkim ulogama, imamo dekompozitore, proizvođače i parazite. Dekompozitori razgrađuju mrtve organizme i organski materijal na jednostavnije tvari. To uključuje mnoge bakterije i gljivice. Proizvođači sudjeluju u proizvodnji organske tvari kroz fotosintezu. To uključuje neke alge i bakterije. Paraziti žive na ili unutar drugih organizama, uzrokujući im štetu. Ovo uključuje neke bakterije, gljivice, protozoje i viruse. Prema pH toleranciji, imamo ekstremofile koji mogu preživjeti u ekstremnim uvjetima pH-vrijednosti, temperature ili slanosti, a to uključuje neke bakterije i arheje. Prema reakciji na prisustvo kisika imamo aerobne i anaerobne mikroorganizme. Aerobni zahtijevaju prisutnost kisika za svoj metabolizam, dok anaerobni mogu živjeti i razmnožavati se u odsutnosti kisika.

Kako žive mikroorganizmi?

Mikroorganizmi su raznovrsni i prisutni su gotovo svugdje u prirodi, od najdubljih oceana do najviših planinskih vrhova. Njihov način života varira ovisno o vrsti mikroorganizma, ali općenito mogu biti prilagodljivi i preživljavati u različitim uvjetima. Mnogi žive u vodi, bilo slatkoj ili slanoj. Bakterije, alge i protozoe su neke od vrsta koje možemo naći u vodi. Neki mikroorganizmi poput bakterija mogu preživjeti u ekstremnim uvjetima poput vrućih termalnih izvora ili hladnih ledenih voda. Tlo je bogato mikroorganizmima. Bakterije, gljivice, protozoe i crvi su samo neki od organizama koji žive u tlu. Oni su ključni za održavanje plodnosti tla i razgradnju organske tvari. Zrak je također dom za mnoge mikroorganizme. Bakterije i gljivice mogu se prenositi zrakom i biti prisutni u atmosferi. Mnogi žive kao paraziti u tijelima drugih organizama, uključujući biljke, životinje i ljude. Primjerice, bakterije, virusi i gljivice mogu uzrokovati bolesti kod biljaka, životinja i ljudi. S druge strane, neki žive u simbiotskom odnosu s drugim organizmima. Primjerice, probiotičke bakterije žive u crijevima ljudi i pomažu u probavi hrane.


Tagovi: