Što je atmosfera

Znanost

Što je atmosfera

Što je atmosfera, važnost atmosfere

Svoj život na Zemlji dugujemo sloju različitih sastava plinova koji okružuju našu Zemlju. Zemljina atmosfera je sloj koji ostaje na Zemlji zahvaljujući događaju rotacije. Teško je odrediti debljinu atmosfere, a glavni razlog su plinovi koji se razlikuju u gustoći. Atmosfera tako ispunjava razne funkcije koje su potrebe kako bi život na Zemlji bio normalan. Želite znati što je atmosfera i za što je sve odgovorna? Atmosfera je iznimno važna za nekoliko stvari, točnije neophodna je. Zahvaljujući njoj život se može razvijati jer njena prisutnost u ozonskom omotaču apsorbira poveći dio ultraljubičastog zračenja sunca. Da primjerice meteor uđe u našu orbitu i odluči udariti nas, atmosfera bi bila odgovorna za njegovo rastvaranje u prah zbog samog trenja koje trpi prilikom kontakta sa zrakom. Atmosfera kakvu danas poznajemo nije uvijek bila prisutna, milijunima godina se sastav atmosfere mijenjao kako bi došla do toga što je danas. Nekada atmosfera nije imala kisika i metan je regulirao klimu na zemlji. Važno je naglasiti i funkciju atmosfere zvana magnetosfera. Ovo je zapravo područje atmosfere koja je prisutna na vanjskom dijelu zemlje i štiti nas tako da odbija solarne vjetrove koji su nabijeni elektromagnetskim zračenjem. Sada kada približno znate što je atmosfera, bitno je da znate da ona također ima veliki utjecaj i važnost na razvoj biokemijskih ciklusa na zemlji.

Što je atmosfera, sastav atmosfere

Atmosferu čini različite smjese plinova, no većina njih je koncentrirana u djelu atmosfere gdje su rasuti plinovi. Taj dio atmosfere se proteže od našeg tla do 80 do 100 kilometara. Ovaj sloj sadrži 99% ukupne mase naše atmosfere. Što je atmosfera? Plinovi koji većinski čine atmosferu su: Dušik N2, Kisik O2, Argon Ar, Ugljični dioksid CO2 i vodena para. Koncentracija ovih plinova varira s visinom i posebne su izražene varijacije vodene pare koje se posebno koncentriraju u slojevima u blizini površine. Prisutnost određenih plinova koji čine zrak je itekako važna za daljnji razvoj život na našoj zemlji. O2 i CO2 omogućuje obavljanje vitalnih funkcija biljaka i životinja, dok s druge strane prisutnost same vodene pare i CO2 omogućuje da naše temperature na zemlji budu normalne za život. Vodena para i CO2 s manje obilnim plinovima kao metana ili ozona se nazivaju stakleničkim plinovima. Solarno zračenje tako može proći kroz te plinove bez ikakvih poteškoća, ali zračenje koje emitira naša zemlja djelomično ih apsorbira. Zahvaljujući efektu staklenika mi i ostali stanovnici zemlje možemo uživati i živjeti sa stabilnom temperaturom, bez njih temperature bi bile ispod -15 što znači da život na zemlji kakav znamo ne bi bio moguć. Što je atmosfera i kako ju dijelimo? Dijelimo ju u troposfera koji je najniži sloj, u stratosfera gdje se nalazi ozonski omotač, mezosfera koja doseže nadmorsku visinu od 80 km i termosfere koja je posljednji sloj atmosfere.

Što je atmosfera, čovjekovo djelovanje na atmosferu

Nažalost ljudi imaju jako veliki utjecaj na promjenu u sastavu atmosfere. Povećane industrijske aktivnosti povećavaju emisije stakleničkih plinova poput ugljičnog dioksida metana koje uzrokuju kisele kiše. Povećanje ovih staklenih plinova uzrokuje globalno zatopljenje. Topljenje polarnih kapa i porast mora već se događa. Na pitanje što je atmosfera dobar odgovor bi bio da je ona temeljna uloga u životu našeg planeta. Što možemo napraviti da spriječimo ovo? Sitnica sa strane svakog čovjeka može napraviti promjenu. Krenite od smanjenja količine otpada i reciklirajte što više stvari možete. Probajte manje koristiti sustave za grijanje ili hlađenje, radije uložite u termoizolaciju. Promijenite žarulje u LED. Manje se koristite autom a više javnim prijevozom ili biciklom. Kada kupujete uređaje kupujte one koji su štedljiviji. Ako imate priliku zasadite drvo i potaknite druge da učine isto. Pitanje što je atmosfera nosi mnoge odgovore, no danas je najbitnije da uz odgovor znamo poduzeti i određene mjere koje mogu spasiti budućnost našeg planeta.

Tagovi: