Svoj život na Zemlji dugujemo sloju različitih sastava plinova koji okružuju našu Zemlju. Zemljina atmosfera je sloj koji ostaje na Zemlji zahvaljujući događaju rotacije. Teško je odrediti debljinu at