Što je ptičja gripa – simptomi i liječenje

Što je ptičja gripa - simptomi i liječenje

Što je ptičja gripa?

Ptičja gripa je vrlo zarazna virusna infekcija peradi i drugih ptica. Uzrokuje je tip A virusa influence.

Virus influence ptica može biti tzv. nisko patogeni (blagi simptomi bolesti) ili visoko patogeni virus (brzo se širi te dovodi do visoke stope smrtnosti ptica u kratkom vremenskom roku - 100% u roku 48 sati).

Kod domaće peradi bolest je najraširenija kod kokoši i purana, dok se kod pataka i gusaka uglavnom razviju blagi simptomi bolesti. Poznato je da su divlje patke odnosno divlje ptice koje žive uz vodu, prirodno otporne te ne pokazuju znakove bolesti ali na taj način predstavljaju opasnost za širenje bolesti na domaću perad.

Od podtipa virusa H5N1 osim ptica, peradi, uočeno je da su oboljele i neke druge vrste sisavaca (svinje), ali se može zaraziti i čovjek. Virus se prenosi najčešće tijekom sezonskih migracijskih kretanja divljih ptica vodarica, selica, koje ne moraju pokazivati znakove oboljenja. Tako vrlo lako može doći do izravnog ili neizravnog unošenja virusa ptičje gripe na gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice. S jednog gospodarstva virus se također može prenijeti na drugo gospodarstvo.

Do sada je u zemljama Europske unije virus identificiran u divljih ptica, peradi i ptica u zatočeništvu, zoološkim vrtovima, u uzgoju domaće peradi.

U Republici Hrvatskoj prije nekoliko godina također je potvrđena ptičja gripa, na više lokacija ugibanje divljih ptica (labudova) ali i domaće peradi.

U programe nadziranja bila su uključena gospodarstva koja drže kokoši, purane, patke, guske. Na gospodarstvima gdje je perad bila zaražena provedene su mjere iskorjenjivanja i usmrćivanja zaražene peradi odnosno uništavanje jaja.

Visokorizična gospodarstva su najčešće smještena uz vodotokove ili vodene površine na kojima su obitavaju divlje ptice.

Simptomi bolesti H5N1 ptičje gripe

Bolest ptičja gripa prepoznaje se u slučaju iznenadnog uginuća peradi, može biti bez kliničkih znakova bolesti, uzrokuje potištenost ptica, perje je nakostriješeno, ptice znatno manje nesu jaja, umanjena je valivost a kvaliteta ljuske jaja je loša. Oboljele ptice dišu na otvoreni kljun, mogu imati kašljanje, šmrcanje, sinusitis, edem glave i vrata, cijanozu kreste i podbradnjaka. Mogu se uočiti sitna točkasta krvarenja po sluznicama kao i potkožna krvarenja koja vidimo na nepokrivenim područjima nogu.

Također ptice imaju živčane smetnje u obliku grčeva, kreću se u krug, mogu biti paralizirane, otežano se kretati. H5N1 na žalost i kod ljudi može izazvati infekciju koja tada uzrokuje teške respiratorne simptome, kod sojeva H7 čest je konjunktivitis (infekcija oka). Kod ljudi simptomi se javljaju nakon inkubacije koja traje od 2-8 dana. Ptičja gripa kod ljudi izaziva simptome koji su slični općenito gripi (povišena temperatura, kašalj, grlobolja, prehlada, bol u mišićima) ali može doći i do upale pluća, do ozbiljnih respiratornih bolesti i ostalih ozbiljnih i po život opasnih komplikacija.

Prevencija i kako se liječi ptičja gripa

Ukoliko se zamijeti uginuće većeg broja divljih ptica potrebno je odmah se obratiti najbližem veterinaru ili Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane. Također vlasnici domaće peradi u Republici Hrvatskoj u obvezi su u slučaju sumnje kontaktirati nadležne veterinarske službe. Ministarstvo poljoprivrede prije nekoliko dana donijelo je rješenje o stupanju na snagu mjera za sprječavanje pojave i širenja influence ptica, a konkretno se mjere odnose na naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje je 26.11.2021. godine potvrđena prisutnost visoko patogene influence ptica, podtip H5N1.

U slučaju sumnje da je u pitanju ptičja gripa poduzimaju se preventivne i zaštitne mjere tako da se perad drži u uzgoju u ograđenim prostorima na način da se onemogući kontakt s divljim pticama, da se perad drži odvojeno od drugih životinja uz obavezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta za uzgoj i držanje peradi. Također je obavezno prijavljivanje promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, a osobito je važno da se prijavi pojava uginuća peradi. Ptičja gripa se liječi lijekovima oseltamivirom (Tamiflu) ili zanamivirom ali su i za to potrebna dodatna klinička istraživanja. Još uvijek ne postoji cjepivo koje bi zaštitilo ljude od H5N1 virusa.


Tagovi: