Prebacivanje na drugi fakultet

Zanimljivosti

Prebacivanje na drugi fakultet

Prebacivanje na drugi fakultet, odabir fakulteta

Nakon završetka srednje škole slijedi jedan od težih odabira u našim životima, a to je upravo upis na neki željeni ili manje željeni fakultet. Odabir fakulteta može samo po sebi biti prava muka, zato je bitno da prije samog odabira fakulteta znate što želite. Prebacivanje na drugi fakultet je danas pod normalno, no zašto do toga uopće treba dolaziti? Mnogi danas odaberu fakultet pod principom „idem gdje upadnem“ umjesto da gledaju ono što im najbolje odgovara. Statistički gledano danas svaki treći upisani student odustane od fakulteta. Razlog je upravo taj što nisu upali u željeni fakultet. Što ako idete na fakultet i želite nastaviti studirati samo ne više na trenutnom fakultetu? Rješenje postoji i zove se prebacivanje na drugi fakultet, no važno je naglasiti kako ovo nikako nije jednostavan proces, osobito ako se radi o dva totalno različita fakulteta. U daljnjem tekstu ćemo korak po korak navesti kako se možete prebaciti s jednog fakulteta na drugi i kakve probleme realno možete očekivati.

Prebacivanje na drugi fakultet, s jednog fakulteta na drugi

Naveli smo kako je odabir fakulteta većini težak izbor jer ipak je u pitanju naša buduća karijera. Što kada krenete na faks i skužite da to ipak nije to i da je onaj faks o kojem ste prije razmišljali ipak bio bolji izbor? Postoji proces koji se zove prebacivanje na drugi fakultet, točnije studij. Osoba koja želi promijeniti faks se naziva prijelaznik i to je osoba koja ima status studenta. Što je potrebno za prebacivanje na drugi fakultet? Prvo se kreće od zamolbe u kojoj navodite gdje studirate i razlog zašto se želite prebaciti. Većina faksa danas ima na svojim web stranicama prazne formulare zamolbi koje je dovoljno ispuniti i poslati. Važno je da uz zamolbu dodate i svoj prijepis ocjena s dosadašnjeg studiranja, njih možete dobiti u referadi faksa. Ako se radi u upisivanju na neki srodni faks tada je poželjno da se na novom studiju priznaju određeni predmeti koje ste već slušali, zato je bitno da dodate Syllabus kolegija ako ste već nešto slično slušali. Također je bitni i ovjereni prijevod diplome ako možda dolazite s inozemnog faksa u Hrvatsku. Kada sve navedeno na kraju predate, dekan faksa na koji želite upasti će donijeti rješenje kojim će prihvatiti ili odbiti zamolbu. Ako rješenje bude odobreno, tada imate 8 dana rok da upišete željeni studij, a ako se želite žaliti jer ste odbijeni tada to možete učiniti do 15 dana nakon primitka rješenja.

Prebacivanje na drugi fakultet, problemi s novim fakultetom

Iako mislite kako je prebacivanje na drugi fakultet najveći problem, nakon što to uspješno riješite čeka vas još problema. Kada se prebacite na drugi faks postoje određene stvari koje će se dogoditi u procesu dok se ne prilagodite. Znate sigurno kako će biti teško u početku i kako će sve biti novo i drugačije od onog na što ste naučeni. Javlja se opet onaj osjećaj izgubljenog brucoša i nervoza dok ne pohvatate sve što i kako. I dok možete određene kolegije prebaciti, određene ćete morati i odraditi, što je zapravo najveći problem s kojim se susreću mnogi koji mijenjaju fakultete. Zaostaci će se riješiti i razumijevanja za nove studente uvijek postoji. Rutina učenja se razlikuje od fakulteta do fakulteta, što znači da ćete možda morati učiti puno više nego ste naučeni ili možda puno manje. Prebacivanje na drugi fakultet se najčešće radi kada su u pitanju dva donekle slična fakulteta.

Tagovi: