Nakon završetka srednje škole slijedi jedan od težih odabira u našim životima, a to je upravo upis na neki željeni ili manje željeni fakultet. Odabir fakulteta može samo po sebi biti prava muka, zato