Kako se moli pompejska krunica

Zanimljivosti

Kako se moli pompejska krunica

Pompejska krunica

Kako je nastala pompejska krunica? Svatko ima svoj način na koji se moli ili omiljenu molitvu. Molitva je lijepa i ljudi koji prakticiraju molitvu osjećaju određenu nadu da će im se molba uslišati. Jednako tako, nastala je pompejska krunica. Naime, 1884. godine Fortuna Agnelli je 13 tjedana trpjela strahovite bolove i grčeve. Čak su i najpoznatiji liječnici toga vremena digli ruke od njega, nakon čega ona sa članovima svoje obitelji započinje devetnicu krunice Majci Božjoj. Točnije, devetnicu krunice započeli su 16. veljače 1884. godine. 3. ožujka, ukazala joj se kraljica svete krunice. Fortuna je tom prilikom molila Majku Božju da joj vrati zdravlje, navodeći kako je molila devetnicu ali nije osjetila poboljšanje. Nakon što je nazvala Majku Božju, kraljicom krunice, koji je Majka Božja posebno voljela, obećala joj je ozdravljenje nakon što izmoli tri devetnice. Prilikom sljedećeg ukazanja, Kraljica svete krunice je rekla kako svatko može dobiti milost od nje, ako izmoli tri devetnice krunice kao molbu i još tri kao zahvalu. Ovaj događaj posebno je dojmio Papu Lava XIII., te on počinje poticati vjernike na moljenje krunice, devetnice koju Gospa ne može ne uslišati.

Zašto se moli pompejska krunica

Osim toga kako se moli pompejska krunica, važno je razmotriti zašto se moli krunica. Prije svega treba reći kako svaka molitva mora biti iz srca, što znači da iskreno molimo kako bi nam se ostvarila želja. Također, molitva mora biti usmjerena prema pozitivnim i pravim stvarima, koje će vam zbilja pomoći a koje su na neki način važne u životu. Nema smisla moliti za materijalne stvari poput novca, jer je to nešto bez čega se može i u suštini za sreću u svakom obliku, novac i materijalne stvari nisu bitni. Naravno, molitva i pompejska krunica su tu kako bi pomogli sebi ili bližnjima, stoga se za ispunjenje molitve treba moliti iskreno. Budite strpljivi i odlučni u molitvi, a kada vam se želja ili molba ostvare, budite zahvalni. Teško je objasniti što je iskrena molitva, jer ona dolazi iz srca i samo kada nešto silno želimo možemo osjetiti snagu iskrene molitve, koja jedina ima smisla i rezultata.

Kako se moli pompejska krunica

Molitva u ovom slučaju je dugotrajna, odnosno pompejska krunica se ukupno moli čak 54 dana. 27 dana se moli za uslišenje molbe ili potrebe, a jednako tako se 27 dana moli za zahvalu. Na početku je potrebno na kalendaru označiti prvi dan kada počinjemo molitvu. U svim danima se moraju izmoliti tri otajstva krunice i to slavno, radosno i žalosno otajstvo. Veoma je važno da se svaki dan izmole tri različita otajstva, kao i da se ni jedan dan ne preskoči sa molitvom. Ako se samo jedan dan preskoči sa molitvom otajstava, tada je potrebno krenuti ispočetka. U prvih 27 dana treba odabrati specifičnu molbu, jer ne možemo u isto vrijeme pompejska krunicu moliti za više želja i potreba. Dakle, moramo se skoncentrirati na najvažniju potrebu. Pompejska krunica ili molitva koju Gospa ne može ne uslišati može vam pomoći u vašoj potrebi, ali samo ako ste iskreni i zahvalni u svemu što tražite i dobijete.

Tagovi: