Kako je nastala pompejska krunica? Svatko ima svoj način na koji se moli ili omiljenu molitvu. Molitva je lijepa i ljudi koji prakticiraju molitvu osjećaju određenu nadu da će im se molba uslišati. Je