Pholcodin – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Pholcodin - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Što je Pholcodin i za što se koristi?

Pholcodin je lijek koji sadrži djelatnu tvar folkodin koja je derivat morfina i pripada u skupinu antitusika koji imaju središnje djelovanje. Samo djelovanje lijeka je fokusirano na zaustavljanje kašlja. Što morate znati prije primjene navedenog lijeka? Pholcodin se ne smije uzimati: Ako ste alergični na sastojke navedenog lijeka, ako se prilikom uzimanja lijeka razvije kožni opis, ako imate problema sa disanjem, ako patite od napadaja astme, ako patite od produktivnog kašlja, ako koristite lijekove za liječenje depresije i ostalih duševnih bolesti.

Lijek se ne smije davati djeci koja su mlađa od 12 godina. Prije uzimanja navedenog lijeka važno je savjetovati se sa svojim liječnikom i ljekarnikom. Upozorenja i mjere opreza za navedeni lijek su sljedeća: Lijek se ne smije uzimati ako osoba ima respiratornih problema i ako ima oslabljenu jetrenu te bubrežnu funkciju. Da li se navedeni lijek smije uzimati uz ostale terapije? Ovisno o drugim lijekovima. Određeni lijekovi mogu povećati ili smanjiti njegovo djelovanje. Lijek se uzima striktno prema uputama liječnika, ljekarnika ili prema uputama koje su dostupne u pakiranju lijeka.

Pholcodin primjena i mjere opreza

Kako se uzima Pholcodin? Ovaj lijek će se uzimati prema uputama liječnika ili ljekarnika. Odrasli i adolescenti će uzimati 1 do 2 kapsule 3x na dan. Maksimalna doza ne smije premašiti 60 mg. Razmak među dozama mora iznositi maksimalno 4 sata. Starije osobe imaju smanjenu dozu - jednu kapsulu dnevno. Što ako osoba prekorači prepisanu dozu? U slučaju slučajne predoziranosti, osoba može doživjeti simptome konfuzije, pospanosti, uzbuđenosti, poremećaje disanja, srčani zastoj. Potrebno je zatražiti hitnu liječničku pomoć.

Što ako je osoba zaboravila uzeti dozu? U tom slučaju ne preporučuje se nadoknađivanje, većje potrebno sutradan nastaviti sa normalnom dozom. Da li Pholcodin donosi nuspojave? Da, iako se one ne moraju manifestirati kod svake osobe. U teže nuspojave se ubrajaju reakcije preosjetljivosti i kožne promjene. Ostale nuspojave mogu uključivati: Sedaciju, ekscitaciju, smetenost, pospanost, mučnina, omaglica, zatvor, povraćanje. Ostale moguće nuspojave su navedene na uputi o lijeku koja dolazi sa svakim pakiranjem. Važno je zadržati uputu kako bi uvijek imali dostupne informacije o lijeku kojeg koristite.

Pholcodin iskustva i liječenje

Liječenje navedenim lijekom donosi pozitivna iskustva. Kako Pholcodin izgleda i što lijek sadrži? Pholcodin tablete su mat crvene boje, i ispunjene su bijelim praškom u svojoj unutrašnjosti. Dolazi u pakiranju od 20 kapsula u blisterima. Lijek se dobiva na liječnički recept, što znači da se uzima u ljekarni. Cijena pakiranja za pakiranje 20x10 mg je 4,74€ + doplata od 1,66€. Koliko dugo traje terapija? Terapija navedenim lijekom će ovisiti o težini kašlja. Ukoliko se osjeti poboljšanje stanja, lijek se ne smije prestati uzimati svojevoljno, već je potrebno obratiti se liječniku. Isto vrijedi i u slučaju da lijek uzrokuje određene nuspojave koje mogu zakomplicirati liječenje.

Navedeni lijek djeluje inhibirajuće na reflekse kašljanja pacijenta putem ispostavljanja aktivnosti na sami centar za kašljanje koji je u produljenoj moždini. Lijek se koristi pretežito u terapiji za suhi, neproduktivni kašalj koji je uzrokovan oboljenjima dišnih puteva i kašlja koji dolazi iz središnjeg živčanog sustava osobe. Važno je naglasiti kako se propisana terapija mora ispoštovati, te da se ona ne smije svojevoljno ukidati. Lijek je važno držati na sigurnom mjestu, daleko od pogleda te dohvata djece.


Tagovi: