Tenox – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Tenox – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Tenox je lijek koji u sebi sadrži aktivnu supstancu amlodipin koji pripada u grupu lijekova koji se nazivaju kalcijevi antagonisti. Navedeni lijek će se primjenjivati za liječenje višeg krvnog pritisk

Pilfud – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Pilfud – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Pilfud pripada u skupinu antialopecika – lijekovi koji se koriste za stimuliranje rasta kose. Navedeni lijek će se primjenjivati u liječenju nasljednog problema gubitka kose kod muškaraca starosti od

Elicea – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Elicea – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Elicea je lijek koji pripada u skupinu lijekova koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili SSRI. Ovakvi lijekovi će djelovati na serotoninski sustav u mozgu osobe, što znači