Molitva padre pio

Molitva padre pio

Molitva Padre Pio, tko je bio Padre Pio

Padre Pio je često ponavljao "Misterij sam samome sebi" radi njegovog neobičnog života i događanja koja su ga pratila, no danas je on ne samo svetac nego i osoba kojoj se mnogi katolici mole. Padre Pio je bio mogli bi reći veliki iscjelitelj, on je obratio nevjerojatan broj nevjernika i učinio mnoga čuda. U svoje vrijeme Padre Pio je bio jedan od najnapadanijih svećenika sa strane crkve, osude su još prisutne i danas nakon što je proglašen svecem, a sve radi toga što je iznio kako kršćanin mora i može živjeti sveto i kako se to posebno odnosi na osobe koje imaju posvećeni život. Otac Pio je umro 23. rujna 1968 godine i ostao je poznat kao "fratar sa stigmatama" jer je na svojem tijelu imao vidljiva obilježja koja su karakteristična za Kristovu muku na križu i smrt. Kada je umro imao je 81 godinu i na njegov sprovod su došli ne samo katolici nego i agnostici i razni ljudi raznih vjera. Otac Pio nije svakodnevni svetac, i upravo zato on i dan danas budi interes kod mnogih vjernika. Molitva Padre Pio, točnije jedna od njegovih najpoznatijih molitvi je upravo ona o ozdravljenju. Nakon što je proglašen svecem mnogi vjernici se obraćaju Ocu Piu, a molitva Padre Pio je jedna od najpoznatijih molitvi.

Molitva Padre Pio, nesvakidašnji svetac

Padre Pio je na svojemu tijelu nosio žive i krvave rade pedesetak godina, navedene rane niti jedan liječnik nije mogao sanirati ili zatvoriti jer su se one opet otvarale i krvarile. Oni najbliži njemu su govorili kako ga je krasio određeni predivni miris koji ste mogli osjetiti na kilometre. Za razliku od mnogih svetaca, Padre Pio je prakticirao određenu vrstu meditacija koje bi mu omogućile napuštanje vlastitog tijela. Mnogi govore kako je imao moć čitanja misli, mogao je komunicirati s mrtvima i predviđati razne događaje. Mnogi svjedoci govore kako je Padre Pio često vodio borbe protiv Sotone i njegovih zlih sila. Tako neobična osoba nije bila najbolje prihvaćena sa strane crkve, no usprkos tome Otac Pio je proglašen svecem. Mnogi vjernici su danas upoznati s tim kako je molitva Padre Pio jedna od jačih molitvi, ipak dolazi od osobe koja je imala određene moći. Molitva Padre Pio, točnije molitva koju je sam Otac Pio najčešće molio bila je ona za Presveto Srce Isusovo u kojoj govori kako svoje povjerenje stavlja u Njega.

Molitva Padre Pio, tisuće čuda rezultat su jednostavne molitve

Otac Pio je izmolio na tisuće čuda za svojeg života. Kad je Padre Pio molio za nekoga on je najčešće molio molitvu Presveto Srce Isusovo. Često je govorio kako su tisuće čuda rezultat jednostavne molitve. Molio je za svakoga tko je to tražio. Zanimljiva je činjenica da je sama molitva Padre Pia zapravo veoma jednostavna. Molitva Padre Pio je snažna molitva u kojoj se poziva Isus da se smiluje nad našim srcem, ova molitva jača našu vjeru prema Isusovoj ljubavi i uči nas kako otvoriti vlastito srce. Molitva Padre Pio se mora moliti s iskrenom vjerom, isto onako kako ju je molio i sam Otac Pio. Molitve nisu magijski čin s kojim mi dobivamo sve što želimo odmah, zato je bitno da imamo vjeru i nadu koja nam pomaže. Bog nije duh koji ispunjava želje, on je Otac koji daje svojem djetetu ono što mu je potrebno a ne ono što često želi jer misli da mu treba. Upravo nas ovo uči Otac Pio.


Tagovi: