Padre Pio je često ponavljao “Misterij sam samome sebi” radi njegovog neobičnog života i događanja koja su ga pratila, no danas je on ne samo svetac nego i osoba kojoj se mnogi katolici mole. Padre Pi