Kako nastaje radioaktivnost

Znanost

Kako nastaje radioaktivnost

Kako nastaje radioaktivnost i što je alfa raspad

Radioaktivnost je riječ sastavljena od dvije riječi, radi i aktivnost, a zajedno opisuju spontano emitiranje alfa, beta i gama čestica, što je često praćeno elektromagnetskim valovima, u toj emisiji se mijenjaju svojstva tvari, kemijski elementi se pretvaraju ili prelaze iz jednih u druge, a u toj pretvorbi oslobađaju energiju (kinetičku) čestica i elektromagnetnih valova. to je ukratko opis, kako nastaje radioaktivnost i što je alfa raspad, to je promjena atomske jezgre emitiranjem alfa čestica.

Kako nastaje radioaktivnost, nastaje gubitkom jedne ili više čestica iz atoma, a ta pojava se naziva raspadom. Danas znamo da su neki elementi prirodno radioaktivni i njihovi atomi stalno isijavaju radioaktivne čestice. To isijavanje ili gubitak čestica mijenja atom, mijenja njegova osnovna svojstva. Znanstvenici danas razbijaju atome u laboratorijskim uvjetima da bi što bolje proučili elemente, njihova svojstva, promjene tih svojstava i kako iskoristiti tu energiju koja se oslobađa tijekom raspada i gdje je sve ta energija primjenjiva.

Kako nastaje radioaktivnost i što je beta raspad

Danas znamo da je radioaktivnost opasna za čovjeka, ali u za sav živi svijet oko nas, Maria Curie Sklodowska je to znanje platila zdravljem i životom. Kako nastaje radioaktivnost i što je beta raspad je kratki opis promjene jezgre, emitiranjem ispuštenih čestica ili apsobiranje elektrona ili pozitrona i neutrina ili antineutrina. Kod umjetno izazvanih radioaktivnosti može doći i do beta plus raspada, što može dovesti do emitiranja pozitrona i neutrina, što smanjuje atomski broj za jedan.

Kako nastaje radioaktivnost i zašto je tako pogubna za čovjeka. Dovoljno je samo zamisliti kako čestice atoma koji se razbija izlijeću iz njega i zalijeću se u neki drugi atom, sudaraju se, razbijaju dalje, mijenjaju svojstva i kemijski sastav. Kada udare u ljudsko tijelo mogu vas opeći, izgorjeti, uništiti crvena krvna zrnca, pogoditi bilo koju stanicu u tijelu i nanijeti nepopravljive štete i smrt. Najpoznatiji radioaktivni elementi u grupi metala su uran, radij i polonoij.

Kako nastaje radioaktivnost i što je gama raspad

Zanimljivo je da se alfa radioaktivnost širi u zraku u rasponu od 2 – 8 centimetara i može ga zaustaviti i papir, raspon širenja beta zračenja je do 10 metara i može ga zaustaviti aluminijski lim debljine svega nekoliko milimetara, a gama zračenje se širi do 100 metara, a većinu gama zraka zaustavlja olovna ploča debljine 10 centimetara. Kako nastaje radioaktivnost i što je gama raspad, zapravo to je zračenje u kojem se mijenja pobuđenost u jezgri.

Kako nastaje radioaktivnost, u gama zračenju se u jezgri događa prijelaz iz stanja više pobuđenosti u stanje niže pobuđenosti ili se događa povratak u osnovno stanje, ali se pri tome emitira zračenje visoke frekvencije koje se naziva gama zračenje, pri kojem se ne mijenjaju ni maseni ni atomski broj. U magnetskom polju se alfa zrake savijaju kao pozitivno nabijene čestice, beta zrake se savijaju kao negativne čestice, a gama zrake prolaze nesmetano kroz sve.

Tagovi: