Znanost

Kako nastaje radioaktivnost

Radioaktivnost je riječ sastavljena od dvije riječi, radi i aktivnost, a zajedno opisuju spontano emitiranje alfa, beta i gama čestica, što je često praćeno elektromagnetskim valovima, u toj emisiji s