Kako izgleda posao arheologa

Zanimljivosti

Kako izgleda posao arheologa

Kako izgleda posao arheologa i što je arheologija?

Arheologija se opisuje kao znanost koja se bavi proučavanjem ostataka ljudske civilizacije kako bi se upoznao njen sadržaj u tadašnjem vremenu i prostoru. Uz pomoć ove znanosti možemo vidjeti kako je ljudska civilizacija napredovala i kakva su se važna značenja dogodila u gospodarskom, društvenom te povijesnom okruženju. Po svom sadržaju i cilju, arheologija se danas opisuje kao društveno – povijesna i znanstvena disciplina. Kako izgleda posao arheologa?

Posao arheologa obuhvaća iskopavanje, analizu, izlaganje. Što znači arheologija? Prema definiciji, arheologija označava pričanje starih priča. Koji se sve predmeti mogu proučavati i kako izgleda posao arheologa? Prema kriterijima, arheologija se može podijeliti na dvije veće grane: Prapovijesnu – Bavi se istraživanjem materijalnih ostataka kultura i civilizacija koje nisu prepoznavale pismo. Povijesnu – Bavi se istraživanjem kulture i civilizacija koje su prepoznavale pismo. Prapovijesna arheologija obuhvaća: Paleolitik koji je poznat kao starije kameno doma – doba lovaca i sakupljača.

Mezolitik koji je poznat kao srednje kameno doba – doba poljodjeljstva i ribolova. Neolitik koji je poznat kao mlađe kameno doba – doba pripitomljavanja životinja. Eneolitik koji je poznat kao bakreno doba – doba uporaba bakra i veći značaj stočarstva. Brončano doba kada se proširuje uporaba bronce i željezno doba kada se proširuje uporaba željeza. Povijesna arheologija obuhvaćat će geografske te kulturološke fenomene koje su bazirane na mjestu obitavanja (orijentalna, slavenska, američka, kineska, indijska. ), antička, starokršćanska, srednjovjekovna, novovjekovna, industrijska.

Kako izgleda posao arheologa i što rade arheolozi?

Arheologe možemo opisati kao detektive koji istražuju nešto što se dogodilo u prošlosti. Njihova zadaća je prikupljanje tragova, pažljivo bilježenje podataka, sastavljanje priče, izlaganje predmeta. Kako izgleda posao arheologa? I dok arheolog može raditi samostalno, najčešće će raditi u skupinama koje su specijalizirane za određeno područje. Skupina će omogućiti da svaki arheolog uz pomoć određenih tehnika istraživanja otkrije nešto o prošlosti. Kako bi se otkrili tragovi, potrebno je odrediti mjesto istraživanja. I dok su neka mjesta vidljiva radi tadašnje izgradnje, nerijetko arheolozi moraju kopati dublje (ispod zgrada, ispod polja, ispod mora) kako bi pronašli određene ostatke.

Fotografije iz zraka su danas najvažnija tehnika uz pomoć koje se određuje mjesto istraživanja. Svake godine zrakoplovi snime i do tisuću novih područja koja traže istraživanje. Kako izgleda posao arheologa? Određeni arheolozi često vode bilješke, crtaju, fotografiraju kako bi dobili širu sliku o istraživanom području. Iskopavanje je glavni dio navedenog posla. Ponekad se ono radi na minimalan način kako se ne bi oštetilo okolno područje, iako je nekada potrebno detaljno iskopavanje područja kako bi se dobila šira slika.

Kako izgleda posao arheologa i što nakon iskopavanja?

Sam posao arheologa će se često završiti nakon iskopavanja. Kako izgleda posao arheologa? Nakon pronađenog područja i njegove obrade, slijedi iskopavanje, kao i bilježenje onoga što je uočeno. Sve bilješke koje je arheolog napravio prilikom iskopavanja daju se stručnjacima koji će napisati detaljni izvještaj. Posao nakon iskopavanja obavljaju posebni stručnjaci za identificiranje i datiranje određenih stvari kako bi se upotpunila slika prošlosti. Arheolozi često sudjeluju u cijelom procesu – iskopavanje, analizi i izlaganju. Kako izgleda posao arheologa?

Nakon što je utvrđena analiza onoga što je pronađeno, slijedi detaljno izlaganje priče. Stvari koje su iskopane, ili određeni dio njih često nađu svoje mjesto u muzejima. Predmet će u muzeju biti izučavan i posebno će se čuvati u svrhu educiranja drugih ljudi. Pronađeni predmeti se ponekad izlažu posebno, osobito ako se ne mogu nadovezati s nekom određenom pričom ili ostalim predmetima. Češće se izlažu zajedno, što daje jasni uvid u priču s određenog područja. Posao arheologa svakako je zanimljiv, upravo nas on uči o prijašnjem životu i kako smo se kao ljudi razvijali kroz razna doba.

Tagovi: