Što je harp

Što je harp

Što je HARP?

HARP je skraćenica za High Frequency Active Auroral Research Program (Program aktivnog auroralnog istraživanja visoke frekvencije). Navedeni pojam sve se češće veže uz teorije zavjere, a riječ je o američkom civilnom te vojnom istraživačkom programu. Kod korištenja navedenog programa koriste se visoko frekventni radio valovi uz pomoću kojih se istražuju gornji dijelovi u zemljinoj atmosferi. Mnogi teoretičari zavjera vjeruju da se navedeni valovi koriste za stvaranje umjetne vremenske prognoze, potresa, kako oni utječu na misli te ponašanje ljudi.

Osim što služi za istraživanje zemljine atmosfere, HARP se koristi i za istraživanje širenja između radio valova, istraživanje navigacije i komunikacije. Svi rezultati koji se dobivaju istraživanjima javno su dostupni svima. Gdje se nalazi? Ovaj program nalazi se na Aljasci, Gakoni. U početku se navedeni program koristio u cilju pronalaska novog načina komunikacije kroz more za sve podmornice. Njegovo razvijanje krenulo je u doba Hladnog rata i tajnih komunikacija. Danas postoje mnoge teorije koja je uloga ovog programa i zašto je on i dalje prisutan.

Kako funkcionira HARP?

Kao projekt, HARP je nastao s ciljem da se istražuju viši slojevi zemljine atmosfere, među ostalim fenomenima i polarna svjetlost. Pristup će djelovati na sljedećem principu: S zemlje se u ionosferu šalju valovi koji su specifični prema visokim frekvencijama i ona se tako zagrijava. Zagrijavanjem će se promijeniti vodljivost same ionosfere i struje, što znači da će naboj čestica krenuti proizvoditi valove s nižom frekvencijom koji se mogu detektirati. Ova energija je približno oko 10 tisuća puta manja od same sunčeve energije koja neprestano dolazi na zemlju.

HARP će raditi na frekvencijama od 2.8 do 10 MHz. Uz pomoć ovog programa istražuje se i polarna svjetlost i aurore. Polarna svjetlost je fascinantna pojava koja nastaje onda kada se električki nabijene čestice koje se nalaze u Sunčevoj atmosferi uđu u magnetsko polje Zemlje i sudaraju se s plinovima dušika i kisika. Ova svjetlost pokazuje se u mnogim živim bojama koje nastaju radi sudaranja plinova u samoj atmosferi. Zahvaljujući istraživanjima danas je moguće stvoriti i umjetne aurore.

Da li HARP utječe na klimu i vrijeme?

Danas se HARP uvelike povezuje s raznim vremenskim prilikama i nepogodama, i vjeruje se kako on direktno utječe na zemljinu klimu. Da li je ovo istina? Teoretičari zavjera vjeruju kako je ovaj program stvoren kako bi direktno utjecao na klimu kao i klimatske promjene. Vjeruje se kako on može stvoriti vremenske nepogode, potrese, kako može utjecati na ljude. Njegovi magnetski valovi mogu direktno utjecati na ljudski organizam, osobito na mozak i srce. No, brojna istraživanja pokazala su kako su ove tvrdnje netočne.

HARP istražuje samo maleni dio toplinskog efekta kojeg transmiteri proizvode. Navedeni proces nikako ne može utjecati na ljude jer traje svega nekoliko sekundi. Također, potrebno je naglasiti kako se odašiljači usmjeravaju u ionosferu, što znači da on ne može utjecati na vrijeme niti ljude. Sve teorije o zagrijavanju zemlje, mijenjanju vremena, utjecaju na ljude samo su teorije koje za sada nemaju konkretne znanstvene podatke. Postoje mnogobrojni dokumentarci na navedenu temu, kao i knjige.


Tagovi: