Kada izbacuje fid sklopka

Kada izbacuje fid sklopka

Što je fid sklopka

Fid sklopka je zaštitni uređaj kod diferencijalne struje i bez ovog uređaja se ne postavlja električna instalacija u domaćinstvima, trgovinama, pogonima, uredima svugdje gdje je struja potrebna. Zakonom je propisano da ovaj uređaj mora bit instaliran svugdje gdje se provodi električna instalacija. Svrha postavljanja FID sklopka je zaštita ljudi od električnog udara bilo da dolazi do indirektno ili direktnog dodira sa strujom.

Fid sklopke su ne samo zaštita od električnog udara, već je i zaštita od požara koji može nastati zbog iskrenja električnih vodova. Osnova rada Fid sklopke je da mjeri ravnotežu struje koja ulazi i izlazi iz ovog uređaja, pa kada dođe do gubitka struje i razlike ulaznih i izlaznih razina struja uređaj prekida dovod električne energije iz sigurnosnih razloga.

Zapravo kada se ulazni i izlazni potencijal na nultom i faznom vodiču razlikuju dolazi do gubitka struja u mreži te se otkriva diferencija, razlika. Proboj faze na masu je u Fidovim sklopkama reagirati kao i na osiguraču, međutim osigurač će reagirati kod napona od 25 A, a za ljude je smtonosna doza struja 10 mA, pa je u svakom slučaju uz osigurač obavezno imati Fid uređaj.

Kada fid sklopka izbacuje

Fid sklopka ima osnovni zadatak da uspoređuje ulaz i izlaz napona u mreži, te ako otkrije razliku u naponu dolazi do izbacivanja fid sklopke. Električna instalacija može biti vrlo opasna za sva živa bića, te može izazvati požar ukoliko dođe do kvara nekog aparata. U takvim će slučajevima ovaj uređaj reagirati i prekinuti dovod električne energije prije nego dođe do zagrijavanja i iskrenja koje može izazvati električni udar ili požar.

Fid sklopka je uređaj koji spašava život i čuva imovinu mjereći jačinu električne energije u mreži za koju je ovaj uređaj instaliran. Osobama koje nisu električari po struci ne preporučuje se ugrađivanje, mijenjanje, diranje električnih instalacija, ni Fid sklopke jer je za to potrebno stručno znanje.

Ukoliko u vašem domu dolazi do čestog izbacivanja ovog uređaja vrijeme je da pozovete električara koji će ispitati instalaciju i ustanoviti uzrok izbacivanja Fid sklopke, te vam dati upute koje aparate u kući trebate popraviti kako ne bi dolazilo do daljnjeg prekida koje ovaj uređaj detektira.

Vrsta fid sklopka

Postoje različite vrste fid sklopka ovisno kakva je električna instalacija, te za što vam je potrebna električna energija. Svakako u domaćinstvima gdje nema strojeva koji troše velike količine električne energije uređaj koji će se ugrađivati neće biti zahtjevan odnosno bit će dovoljan uređaj za monofaznu struju. Kada je potrebna trofazna struja koristit će se složenije fid sklopke.

Fid sklopke mogu biti bez ugrađenog nadstrujnog prekidača, ali i sa ugrađenim nadstrujnim prekidačem. Moguće je sklopku ugraditi u utičnicu, no postoje i prenosne koje se ugrađuju u produžni kabel koji svi imamo u svojim domovima barem jedan.

Prema tipovima diferencijalne struje fid sklopka se dijeli na tip AC koja detektira neželjenu naizmjeničnu struju. Zatim postoji tip A koji reagira na sinusne struje, ali reagira i na pulsirajuće jednosmjerne struje koje nastaju kao greške. Tip U je sklopka osjetljiva na AC i DC struje, dok je tip B univerzalno osjetljiva sklopka koja će reagirati kod svih vrsti strujnih greški.


Tagovi: