Estrih kako se radi

Estrih kako se radi

Blago rečeno estrih je pod ispod poda

Plivajuće ili razlivene strukture na bazi cementa ispod vaših podova, parketa, pločica i luminata drže vaš pod ravnim i stabilnim i ne dopuštaju da teški namještaj radi uleknuća i oštećuje vaše podove. Blago rečeno estrih je pod ispod poda, ravna podloga, ravnomjerno raspoređena ispod podova koju ne vidite, ali drži vaše podove ravnima i stabilnima. Istu funkciju ima i na kosinama za posebne namjene u bolnicama ili nekim drugim namjenskim kosinama u drugim građevinama.

Estrih poboljšava zvučnu i toplinsku izolaciju, ima bitnu ulogu kod polaganja podnog grijanja i osigurava tvrdoću podloge po kojoj ćete sutra hodati i vući namještaj. Tvrdoća i stabilnost podova ovise upravo o estrihu. Ta glazura izravnava neravnine i kosine i stvara ravnu podlogu za precizno polaganje svih vrsta podova i osigurava podove od iskrivljavanja, uleknuća i propadanja i svih drugih neujednačenosti. Ova podloga povećava tvrdoću površine na koju se polažu podovi, a time i čuva podove i produžuje njihovu trajnost.

Estrih osigurava čvrstu i ravnu površinu za podove

Kao što je za podove potrebna čvrsta i ravna podloga i ta razlivena podloga se mora postavljati na čvrst i ravan temelj. Sve moguće neravnine će se ubrzo pokazati na položenom podu. Estrih osigurava čvrstu i ravnu površinu za podove, samo ako je i sam postavljen na ravnu površinu temelja. Da bi dobro sprječavao vlagu i sam mora biti postavljen na dobru izolaciju koja će sprječavati kondenzaciju i nakupljanje vlage, što je naročito važno za negrijane prostore.

U kupaonicama i podrumima za estrih se mora osigurati vodonepropusnost, zbog izbijanja vlage, pojave plijesni i drugih oštećenja. Nakon postavljanja podloga se mora dobro osušiti prije postavljanja podova, vrijeme sušenja ovisi o vrsti estriha i uvjetima u kojima je podloga postavljana. Podloga se uvijek postavlja na očišćene površine od prašine i ostalih nečistoća. Potrebno je voditi računa o pravilnom postavljanju estriha, njegovoj debljini, što jednim dijelom ovisi o vrsti estriha, drugim dijelom o namjeni prostora, pa i o vrsti podova koji će se polagati.

Tehnički estrih se bira prema namjeni

Pošto ima više vrsta estriha uz već spomenuti cementni, može biti od sadre (kalcijev sulfat), gipsanog asfalta, može biti mokri, suhi i plivajući, a izbor ovisi o uvjetima gradnje i namjeni građevine. Dakle, tehnički estrih se bira prema namjeni i potrebama ovisno o tome da li vam treba onaj cementni sa optimalnom otpornošću na vlagu ili brzo stvrdnjavajući od sadre jer vam se žuri dovršiti gradnju, ali razlike u strukturi i funkcionalnosti nose i razliku u cijeni.

Estrih od brzo stvrdnjavajuće sadre je skuplji od cementnog estriha, onaj od gipsanog asfalta je najskuplji, estrihe od plastičnih materijala možete postavljati bez armaturne mreže, ali možete imati problema s prianjanjem podova kada ih budete postavljali. Mokre estrihe je lakše postavljati ali se duže suše, a oni suhi su osjetno skuplji. Morate odvagnuti cijenu, kvalitetu, funkcionalnost, težinu izvedbe i konačnu funkcionalnost. Armatura estriha doprinosi čvrstoći i funkcionalnosti estriha, ali je trošak više u vašoj gradnji, a na sve morate misliti.


Tagovi: