Što su barbiturati

Što su barbiturati

Što su to barbiturati?

Barbiturati su lijekovi koji na središnji živčani sustav djeluju kao depresori. Zahvaljujući svojem djelovanju, ovi lijekovi se mogu koristiti u širokom spektru, od korištenja za blago uspavljivanje pacijenata sve do anestezije pacijenta. Neki se čak ovi lijekovi koriste i kao antikonvulzivi, odnosno antiepileptici koji se koriste za sprječavanje epileptičkih napadaja te za liječenje kronične neuropatske boli i tretiranje bipolarnog poremećaja. Barbiturati pripadaju skupini starih lijekova. Prvi je put ovaj lijek sintetizirao još davne 1864. godine na dan svete Barbare (4. prosinca) njemački kemičar i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju (1905. godine) Adolf von Baeyer. Iz tih razloga je ovaj spoj sinteze ureje i malonske kiseline koji je bio dobiven na dan Svete Barbare upravo i dobio svoj naziv barbituratne kiseline odnosno skraćeno barbiturata. Godine 1912. je sintetiziran fenobarbital barbituratnog tipa za koji se veoma ubrzo primijetilo njegovo dobrotvorno djelovanje za epileptičke napadaje, te kod pacijenata s epilepsijom im pomaže u smanjenju učestalosti napadaja.

Za što se koriste barbiturati?

Barbiturati su derivati od barbiturne kiseline. Sama barbituratna kiselina nije dovoljno efektivna odnosno lipofilna, te stoga ona ne može proći kroz krvno moždanu barijeru te djelovati u središnjem živčanom sustavu. No, s uvođenje arilnih i alkilnih supstituenata naa poziciju 5 derivati barbiturne kiseline, odnosno barbiturati, su već sada dovoljno jaki i lipofilni kako bi mogli dostaviti sve do mjesta djelovanja odnosno do središnjeg živčanog sustava. Najvažniji predstavnici barbiturata su fenobarbital, etil fenobarbital i tiopental. Ovi lijekovi u malim dozama djeluju kao anksiolitici i sedativi, slično kao i benzodiazepinima, dok u većim dozama oni djeluju kao hipnotici. U još većim dozama od prethodne, oni mogu kod pacijenta izazvati anesteziju, pa čak i smrt zbog depresije disanja. Isto tako, ovaj lijek ima antikonvulzivno i miorelaksirajuće djelovanje, te može kod pacijenta izazvati anterogradnu amneziju. Djelovanje barbiturata je značajno jače od benzodiazepina, te postoji rizik od razvoja ovisnosti i predoziranja koji može dovesti do smrtnih posljedica. Ako dođe do predoziranja, za njega nema specifični antidot.

Kako djeluju barbiturati?

Mehanizam djelovanja barbiturata je višestruki. Barbiturati djeluju slično kao benzodiazepinima te oni djeluju kao pozitivni alosterički modulatori GABA a receptora, odnosno oni pojačavaju inhibicijsko djelovanje GABA-e na čovjekov središnji živčani sustav. Kada je receptor spregnut sa transmembranskog kanala koji propušta kloridne ione u neuron tada se svaki put GABA veže za istoimeni receptor. Sa propuštanjem kloridnih iona u neuron dolazi do nastanka inhibicijskog signala, odnosno neurone se hiperpolarizira. S vezanjem barbiture na GABA a receptor, oni produljuju svoje vrijeme zadržavanja kloridnog kanala u otvorenome stanju i s time uzrokuju masivni utok kloridnih iona u neuron s čime se pojačava hiperpolarizacija i umiruje se neuron. Takav onda neuron će daleko teže izbiti nego onaj koji nije hiperpolariziran.

Barbiturati, za razliku od benzodiazepina, pri većim dozama mogu direktno otvoriti kloridni kanal te mogu djelovati na agoniste GABA a receptora.

Isto tako, oni mogu djelovati na antagoniste AMPA i kainatnog receptora, s čime blokiraju djelovanje glutamata, a to je glavni ekscitacijski enriotransmiter.


Tagovi: