Značenje i porijeklo prezimena ZELENBABA

Značenje prezimena Zelenbaba: Odakle potječe?

Zelenbaba je jedno od prezimena koje se često može naći u Hrvatskoj. Ovo prezime zapravo potječe iz Slavonije, a tačnije, iz mjesta Donja Dubrava, koje se nalazi u blizini Požege. Zelenbaba je prezime koje je nastalo spajanjem riječi zelen i baba. Zelen u ovom kontekstu nije povezan sa zelenilom ili ekologijom, nego sa zelenom bojom.

Ovo prezime se povezuje sa tradicijom nošenja određenih boja u određenim krajevima, pa se tako vjeruje da su ljudi sa ovim prezimenom nosili zelenu boju.Baba u ovom prezimenu je riječ koja se može povezati sa starim ženama, bakama, ili sa svim ostalim ženama koje su u narodu poštovane i cijenjene. Prema nekim izvorima, ovo prezime se povezuje sa tradicijom nošenja određenih kapa u kojima su se nalazile mašne, pa se tako vjeruje da su ljudi sa ovim prezimenom nosili takve kape koje su bile ukrašene mašnama.Prezime Zelenbaba nije toliko često u Hrvatskoj, ali se često može naći u Slavoniji. Ovo prezime je jedno od onih prezimena koja su nastala zahvaljujući tradiciji i kulturi koja se prenosi sa koljena na koljeno. Mnoge porodice sa ovim prezimenom su ponosne na svoje naslijeđe, na svoje korijene i na svoju tradiciju. Zelenbaba je prezime koje ima posebno značenje za one koji su ga naslijedili, a koje govori o njihovim precima, njihovoj tradiciji i kulturi koju su njegovali.