Značenje i porijeklo prezimena VAKANTE

VAKANTE - značenje i porijeklo prezimena

Prezime VAKANTE rijetko je prezime koje se pojavljuje u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Iako nije toliko poznato, zanimljivo je istražiti značenje i porijeklo ovog prezimena.Prezime VAKANTE ima talijansko porijeklo i dolazi od riječi "vacante", što u prijevodu znači "slobodno" ili "prazno". Ovo prezime nastalo je u vrijeme kada su se u Italiji dijelile funkcije i položaji u crkvi, pa su neki ljudi dobivali nadimke koji su se odnosili na njihovu funkciju ili status.

Prezime VAKANTE tako je dobiveno od osoba koje su bile slobodne od bilo kakvih crkvenih dužnosti ili funkcija.Kako se prezime VAKANTE pojavilo u Hrvatskoj i tko su bili nositelji ovog prezimena? Prema dostupnim podacima, prezime VAKANTE pojavljuje se u Dalmaciji, točnije u Šibeniku, a prvi nositelj ovog prezimena bio je Bartol Vakante, rođen 1725. godine. Prema nekim izvorima, Bartol Vakante bio je trgovac i pomorac, a prezime je najvjerojatnije dobio po svojim poslovnim aktivnostima.U Hrvatskoj se prezime VAKANTE danas pojavljuje u vrlo malom broju, a većina nositelja ovog prezimena živi u Šibeniku i okolici.

Iako nije toliko uobičajeno, ovo prezime ima svoju povijest i zanimljivo porijeklo koje ga čini posebnim.Uz to, prezime VAKANTE može se pronaći i u drugim dijelovima svijeta, posebno u Italiji i Argentini. U Argentini, prezime VAKANTE nosi nekoliko obitelji talijanskog podrijetla koje su se doselile u ovu zemlju tijekom 19. i 20.

stoljeća.Ukratko, prezime VAKANTE ima talijansko porijeklo i nastalo je od riječi "vacante" koja označava slobodu od crkvenih dužnosti ili funkcija. U Hrvatskoj se pojavljuje u vrlo malom broju, a prvi nositelj ovog prezimena bio je Bartol Vakante, trgovac i pomorac iz Šibenika. Iako nije toliko poznato, ovo prezime ima svoju povijest i zanimljivo porijeklo koje ga čini posebnim.