Značenje i porijeklo prezimena STARI

Značenje i porijeklo prezimena STARI u Hrvatskoj

Prezime STARI spada u red rjeđih prezimena u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2020. godine, u Hrvatskoj živi svega 55 osoba s tim prezimenom. No, unatoč tome, prezime STARI ima svoje značenje i porijeklo koje seže daleko u povijest.Prezime STARI potječe od osobnog imena STARI, koje se kao takvo koristilo u srednjem vijeku.

Ime STARI dolazi od latinske riječi "stator", što znači "onaj koji stoji". U srednjem vijeku, kada su se ljudi uglavnom nazivali po zanimanjima ili osobinama, ime STARI se najčešće davalo osobama koje su bile poznate po svojoj čvrstoj i upornoj naravi.Kako se ime STARI počelo koristiti kao prezime nije sasvim jasno, no pretpostavlja se da se to dogodilo u kasnom srednjem vijeku, kada su se prezimena počela sve više koristiti kako bi se razlikovali ljudi istog imena. Tako su se neki ljudi počeli nazivati po svom osobnom imenu, pa tako i STARI.Prezime STARI danas se najčešće sreće u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebno u Koprivničko-križevačkoj županiji. No, postoje i manje skupine ljudi s tim prezimenom u drugim dijelovima Hrvatske, kao i u inozemstvu.Iako se prezime STARI danas rijetko koristi, ono ipak ima svoje značenje i porijeklo koje seže u povijest. Kao i mnoga druga prezimena, prezime STARI svjedoči o našoj bogatoj povijesti i kulturnoj baštini, te je važan dio našeg identiteta.