Značenje i porijeklo prezimena ŠKRINJAR

Značenje prezimena ŠKRINJAR: Odakle potječe ime?

Prezime Škrinjar jedno je od mnogih prezimena koja su nastala prema nekom zanatu ili radnom mjestu. Pojam škrinja označava drveni sanduk koji se koristio za pohranu raznih predmeta, poput odjeće, posuđa, novca ili dragocjenosti.Prema tome, riječ Škrinjar vjerojatno označava osobu koja se bavila izradom i popravkom škrinja. To bi značilo da je ovaj zanat bio prilično cijenjen u prošlim vremenima, kada su škrinje bile jedan od glavnih načina za pohranu stvari.Iako se ne zna točno kada je prezime Škrinjar nastalo, pretpostavlja se da potječe iz Slovenije.

Naime, ovo prezime vrlo je često u Sloveniji, te se smatra jednim od najučestalijih prezimena u toj državi. Ipak, prezime Škrinjar nije ograničeno samo na Sloveniju, već se može pronaći i u drugim zemljama, poput Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore.Kao i mnoga druga prezimena, Škrinjar se tijekom vremena mijenjao i varirao. Tako postoje varijante poput Škrinjarić, Škrinjarićević, Škrinjaričić i sl. No bez obzira na varijacije, ovo prezime i dalje zadržava svoje karakteristično značenje, koje se veže uz zanat izrade škrinja.Iako danas škrinje nisu toliko česte kao nekada, prezime Škrinjar i dalje ostaje dio kulturne baštine ovih krajeva. Ono nas podsjeća na vrijeme kada su se stvari pohranjivale na drugačiji način, kada su majstori zanatskog poziva cijenjeni i kada su imali svoje mjesto u društvu.