Značenje i porijeklo prezimena ŠANOVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena ŠANOVIĆ

Šanović je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini te u raznim dijelovima Hrvatske, a posebno u Dalmaciji i Hercegovini. Prezime Šanović se sastoji od prezimena Šan i sufiksa -ović.Šan potječe od turske riječi šahn, koja znači kralj ili vladar. Prema nekim teorijama, prezime je nastalo od imena Šanija, koje je bilo uobičajeno u nekim krajevima gdje se prezime Šanović javlja.

Sufiks -ović je uobičajen u slavenskim zemljama, a označava pripadnost nekoj obitelji. Taj sufiks se dodaje imenu oca ili djeda, pa tako Šanović znači "sin Šanova".Prezime Šanović se u dokumentima prvi put pojavljuje u 18. stoljeću u Hercegovini, a kasnije se proširilo na druge dijelove Bosne i Hercegovine te na Hrvatsku.

Postoji nekoliko teorija o tome kako se prezime Šanović proširilo na ove prostore. Jedna od njih govori o dolasku turskih osvajača u ove krajeve i njihovom utjecaju na lokalno stanovništvo. Prema toj teoriji, turski kraljevi ili vladari su imali važnu ulogu u životu stanovništva te su imali veliki utjecaj na njihovu kulturu i običaje.Druga teorija govori o tome da su se ljudi koji su nosili prezime Šanović doselili u ove krajeve iz drugih slavenskih zemalja, a da je prezime ostalo isto.

Prema trećoj teoriji, prezime Šanović potječe od prezimena Šan, koje se javljalo u nekim krajevima Bosne i Hercegovine. Kako su se obitelji širile i rasle, dodavali su se sufiksi poput -ović, pa su tako nastala nova prezimena poput Šanović.U svakom slučaju, prezime Šanović ima dugu povijest te se i danas javlja u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Značenje prezimena Šanović i dalje ostaje tajna, ali jedno je sigurno - ono je dio povijesti ovih krajeva te predstavlja obitelji koje su u njima živjele i žive i danas.