Značenje i porijeklo prezimena ROTKVIĆ

Značenje prezimena ROTKVIĆ: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena ROTKVIĆ: Odakle potječe?Prezime Rotkvić je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj te se rijetko susreće. Ipak, ono ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u prošlost. Prema nekim izvorima, prezime Rotkvić potječe od imena Rotko, koje je bilo popularno u Njemačkoj u srednjem vijeku. Rotko je bilo ime koje se sastojalo od dvije riječi: "rot", što znači "slava" i "ko", što znači "borac".Prezime Rotkvić se prvi put spominje u Hrvatskoj u 19.

stoljeću, a najviše se pojavljuje u sjevernoj Hrvatskoj, posebice u Koprivničko-križevačkoj županiji. Neki izvori navode da je prezime Rotkvić nastalo od imena Rotislav, koje je bilo rasprostranjeno u ranom srednjem vijeku. Ime Rotislav se sastojalo od riječi "roti", što znači "mir" i "slav", što znači "slava".Prezime Rotkvić je dakle nastalo od imena koje je imalo značenje "slava borca" ili "mirna slava". Iako nije u širokoj upotrebi, prezime Rotkvić i dalje živi i povezuje ljude s njihovim precima i poviješću.