Značenje i porijeklo prezimena RAKIDŽIJA

Značenje prezimena RAKIDŽIJA: Odakle potječe ime?

Prezime Rakidžija je jedno od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ono što je zanimljivo kod ovog prezimena je njegovo porijeklo i značenje, koje je za mnoge ljude vrlo nepoznato.Prema nekim izvorima, prezime Rakidžija potječe iz Turske, a ime Rakidžija se sastoji od dvije riječi - "raki" što znači rakija, i "džija" što znači prodavač.

Prema tome, Rakidžija bi značilo prodavač rakije.Međutim, postoje i druga tumačenja porijekla prezimena Rakidžija. Prema nekim izvorima, prezime potječe iz Bosne i Hercegovine, a ime se sastoji od riječi "raka" što znači kosa, i "džija" što znači obrtnik.

Prema tome, Rakidžija bi značilo obrtnik koji se bavi kosom.Postoji i treća teorija o porijeklu prezimena Rakidžija, koja kaže da ono potječe iz Albanije. Prema ovoj teoriji, prezime se sastoji od riječi "raki" što znači brdo, i "džija" što znači stanovnik.

Prema tome, Rakidžija bi značilo stanovnik brda.Kako god bilo, jedno je sigurno - prezime Rakidžija ima vrlo zanimljivo porijeklo i značenje. Iako je ovo prezime vrlo rijetko, postoje ljudi koji ga nose i koji su ponosni na svoje porijeklo i ime.