Značenje i porijeklo prezimena PREGIBAN

PREGIBAN - značenje i porijeklo prezimena

Prezime PREGIBAN jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje ima vrlo jasno značenje. Riječ je o prezimenu koje se sastoji od dvije riječi: pregiban i an. Pregiban u hrvatskom jeziku znači savijanje, a an je sufiks koji označava pripadnost. Stoga bi se prezime PREGIBAN moglo prevesti kao "onaj koji pripada savijanju" ili "onaj koji se bavi savijanjem".Prema dostupnim podacima, prezime PREGIBAN potječe iz srednje Hrvatske, točnije s područja između Karlovca i Zagreba. Prezime se prvi put spominje u 18.

stoljeću u župi Pokupsko, a kasnije se proširilo na susjedna područja. Danas se prezime PREGIBAN najčešće nalazi u Zagrebu i okolici, ali i u drugim dijelovima Hrvatske.Kao i kod većine prezimena, postoji nekoliko teorija o porijeklu prezimena PREGIBAN. Jedna od teorija kaže da prezime potječe od zanimanja, odnosno da su se PREGIBANI bavili savijanjem željeza ili drugih materijala. Druga teorija kaže da prezime potječe od nekog mjesta ili zemljišta koje se nazivalo Pregiban, a da su se ljudi koji su živjeli na tom području nazivali PREGIBANI.U svakom slučaju, prezime PREGIBAN je vrlo rijetko prezime u Hrvatskoj, ali ima vrlo jasno značenje i zanimljivo porijeklo. Danas se PREGIBANI mogu pronaći u različitim zanimanjima i djelatnostima, ali možda i dalje ima onih koji se bave savijanjem materijala ili koji su povezani s nekim od mjesta koja su se nekada zvala Pregiban.