Značenje i porijeklo prezimena PORTOLAN

Značenje prezimena PORTOLAN: Povezanost s pomorskom navigacijom

Prezime Portolan rijetko je uobičajeno prezime u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekim dijelovima zemlje. Prezime je izvedeno iz talijanskog jezika, a riječ "portolano" označava pomorsku kartu koja se koristi za navigaciju. Stoga se može zaključiti da je prezime Portolan povezano s pomorskom navigacijom.Pomorska navigacija je bila vrlo važna u prošlosti, posebno u Mediteranu, gdje se nalaze mnogi otoci i obale. Pomorske karte su bile neophodne za uspješnu navigaciju, a portolani su bili najprecizniji i najdetaljniji. Portolani su bili ručno izrađivani, a sadržavali su informacije o obalama, otocima, lukama, dubinama i strujama.Prezime Portolan može se pronaći u Italiji, Španjolskoj, Portugalu i Hrvatskoj.

U Hrvatskoj se prezime Portolan najčešće pojavljuje u Istri, a pretpostavlja se da su se ljudi s ovim prezimenom doselili iz Italije ili Španjolske. Istra je bila pod vlašću Venecije, koja je imala veliku flotu i bila je poznata po svojim portolanima. Stoga se može pretpostaviti da su se neki ljudi s prezimenom Portolan doselili u Istru kao pomorci ili kartografi.U današnje vrijeme, pomorska navigacija se odvija uz pomoć modernih tehnologija, kao što su GPS i elektroničke karte. Međutim, portolani su i dalje važni za povijesna istraživanja i rekonstrukciju pomorskih putovanja. Prezime Portolan podsjeća nas na važnost pomorskog putovanja i navigacije u prošlosti, te na značaj ručno izrađenih pomorskih karata.