Značenje i porijeklo prezimena PIVAŠ

PIVAŠ - značenje i porijeklo prezimena

Prezime PIVAŠ nije tako često u Hrvatskoj, ali ima svoje značenje i porijeklo. Prema nekim izvorima, prezime PIVAŠ potječe od imena Pivo, koje je bilo popularno u srednjem vijeku. Pivo je bilo skraćeno od imena Pavao, a prezime PIVAŠ je nastalo od nadimka Pivac ili Pivčević, što je značilo sin Pivov.Međutim, postoji i druga teorija o porijeklu prezimena PIVAŠ. Prema tome, prezime potječe od riječi piva, što je stara riječ za pivnicu ili mjesto gdje se pije pivo.

Prezime bi se onda odnosilo na nekoga tko je radio u pivnici ili je bio vlasnik takvog mjesta.Prezime PIVAŠ se može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, ali je najčešće u sjeverozapadnom dijelu zemlje, u Međimurju, Varaždinu i okolici. U tim krajevima, prezime je poznato još od 16. stoljeća.Zanimljivo je da se prezime PIVAŠ pojavljuje i u drugim zemljama, poput Slovačke i Češke, gdje se piše Piwacz. Ovo ukazuje na mogućnost da je prezime nastalo u vrijeme kada su ove zemlje bile dio iste države, Austro-Ugarske.U svakom slučaju, prezime PIVAŠ ima svoje značenje i porijeklo, a nositelji ovog prezimena mogu biti ponosni na svoje korijene.