Značenje i porijeklo prezimena PAVLOVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAVLOVIĆ: Povijest i geneza prezimena PAVLOVIĆ

Prezime PAVLOVIĆ jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a pojavljuje se i u drugim zemljama kao što su Srbija, BiH, Crna Gora i Slovenija. Prezime PAVLOVIĆ ima značenje u vezi s imenom svetog apostola Pavla.

Prema jednoj teoriji, prezime PAVLOVIĆ potječe od grčke riječi “Paulos” što znači mali ili skroman. Druga teorija govori da prezime potječe od latinskog imena “Paulus”, koje je bilo uobičajeno u Rimskom Carstvu.

U Hrvatskoj, prezime PAVLOVIĆ prvi put je zabilježeno u 15. stoljeću, a u Srbiji u 18. stoljeću.

U vrijeme kada su ljudi počeli nositi prezimena, kršćanstvo je bilo dominantna religija u Europi.

Kako su se ljudi krštili imenima svetaca, njihova su se imena prenosila i na njihove potomke. Tako su se pojavila prezimena poput Petković, Ivanović, Antunović i sl. Prezime PAVLOVIĆ nastalo je na isti način, kao derivat imena Pavle.

Prezime PAVLOVIĆ vrlo je često u Hrvatskoj, osobito u Dalmaciji i Slavoniji.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj 50.000 ljudi nosi prezime PAVLOVIĆ, što ga čini petim najčešćim prezimenom u zemlji. U Srbiji, prezime PAVLOVIĆ je još češće, a pojavljuje se i u drugim zemljama poput BiH, Crne Gore i Slovenije.

U zaključku, prezime PAVLOVIĆ ima značenje povezano s imenom svetog apostola Pavla, a nastalo je u vrijeme kada su ljudi počeli nositi prezimena po imenima svetaca. Danas je to jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj i drugim zemljama regije.