Značenje i porijeklo prezimena ORAŠINOVIĆ

Poreklo prezimena Orašinović: odakle potiče?

Prezime Orašinović je jedno od onih prezimena koja se mogu naći samo u određenim dijelovima Hrvatske. Ono potiče od imena Orašin, koje je izvedeno iz riječi "orašje" što u prevodu znači orah, odnosno orahovo drvo. Prezime Orašinović se javlja u Dalmaciji, posebno u okolini grada Šibenika, ali se može naći i u drugim dijelovima Hrvatske.Prezime Orašinović je nastalo od imena Orašin, koje je bilo u upotrebi u Dalmaciji još u srednjem vijeku. Ime Orašin se sastoji od riječi "orašje" i sufiksa "-in", koji se dodaje imenima kako bi se označila pripadnost određenoj porodici. Prezime Orašinović se prvi put spominje u pisanim dokumentima iz 18.

vijeka, a najviše se javlja u Šibeniku i okolini.Postoje različite teorije o tome kako je prezime Orašinović nastalo. Jedna od njih kaže da je prezime nastalo od nadimka "Orašin", koji je dat nekome ko je imao veliku ljubav prema orasima ili je bio vlasnik orahovog drveta. Druga teorija kaže da je prezime nastalo od imena Orašin, koje je bilo u upotrebi u Dalmaciji još u srednjem vijeku.Prezime Orašinović je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, ali je i dalje u upotrebi. Ono se može naći u različitim dijelovima Hrvatske, ali je najčešće u Dalmaciji. Prezime ima značenje koje se odnosi na orahovo drvo ili nekoga ko je imao veliku ljubav prema orasima.