Značenje i porijeklo prezimena MURSELOVIĆ

Značenje prezimena Murselović: Odakle potječe?

Prezime Murselović u Hrvatskoj je prilično rijetko, ali ipak postoje obitelji koje se tako zovu. Prema dostupnim izvorima, prezime Murselović potječe od muškog imena Mursel, koje se koristilo u turskoj kulturi. Prezime se sastoji od riječi Mursel i sufiksa -ović, što znači da se radi o prezimenu koje ukazuje na pripadnost određenoj porodici ili rodu.Kako se prezime Murselović pojavilo u Hrvatskoj? Pretpostavlja se da je to prezime došlo sa dolaskom Osmanlija na ove prostore, kada su se mnogi Turski vojnici, činovnici i trgovci doselili u ovaj kraj.

Upravo u tom periodu su mnoge obitelji dobivale prezimena prema svojim zanimanjima, nadimcima ili imenima predaka. Tako je i nastalo prezime Murselović, koje je vjerojatno dobila obitelj koja je bila povezana s Turskom vladavinom.Danas se obitelji s prezimenom Murselović mogu pronaći uglavnom u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim dijelovima Balkana. Prezime se s vremenom mijenjalo i prilagođavalo novim okolnostima, pa neki Murselovići danas koriste i varijante svog prezimena, poput Murseljović, Murseljić, Muršelović i sl.S druge strane, mnogi koji nose prezime Murselović danas su se integrirali u društvo u kojem žive i nemaju nikakve veze s Turskom poviješću. Ipak, zanimljivo je saznati da je njihovo prezime dio kulturnog nasljeđa ovog kraja i da ima svoje korijene u dalekoj prošlosti.