Značenje i porijeklo prezimena MIŠMAŠ

Značenje i porijeklo prezimena MIŠMAŠ

Prezime Mišmaš je jedno od rijetkih prezimena koje se ne može pronaći u svim dijelovima svijeta. Ovo prezime je zastupljeno samo u nekim dijelovima Hrvatske, a posebno u Slavoniji i Baranji. Prezime Mišmaš se sastoji od dva dijela, a to su "miš" i "maš".Riječ "miš" u hrvatskom jeziku označava malu glodavu životinju koja se često može pronaći u kućama i stanovima. S druge strane, riječ "maš" se koristi za označavanje strojeva i mehanizama.

Kombinacija ova dva dijela prezimena stvara zanimljivu i pomalo neobičnu riječ koja se čini kao da nema neko posebno značenje.Ipak, prema nekim izvorima, prezime Mišmaš može se povezati s nekim zanimanjima koja su postojala u prošlosti. Naime, u nekim dijelovima Hrvatske postojalo je zanimanje koje se zvalo "mišmaš", a koje se odnosilo na osobu koja je bila zadužena za održavanje i popravak mehanizama. Ovo zanimanje je bilo vrlo važno u vrijeme kada su strojevi bili manje razvijeni i kada su se često kvarili.Postoji i druga teorija koja kaže da prezime Mišmaš potječe od nekog nadimka koji je nekoć bio u upotrebi. Nadimak "mišmaš" se mogao dati nekome tko je bio vrlo spreman i brz u obavljanju nekog posla, slično kao što miševi brzo trče i kreću se.U svakom slučaju, prezime Mišmaš je vrlo rijetko i zanimljivo prezime koje se može pronaći samo u nekim dijelovima Hrvatske. Iako se ne zna točno kako je nastalo ovo prezime, ono svakako ima neku posebnu priču koja ga čini još zanimljivijim.