Značenje i porijeklo prezimena KRAVIĆ

Značenje prezimena KRAVIĆ: Odakle potječe ime i što ono znači?

Značenje i porijeklo prezimena KRAVIĆ: Odakle potječe ime i što ono znači?Prezime Kravić jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a zanimljivo je i njegovo značenje. Kravić je patronimno prezime koje dolazi od imena oca, a u ovom slučaju od imena Krava.

Prezime Kravić se stoga može prevesti kao "sin Krave".Krava je riječ koja se u hrvatskom jeziku koristi za žensko govedo, a u širem smislu za sve životinje iz porodice goveda. Stoga se može zaključiti da je prezime Kravić nastalo kao nadimak za nekoga tko se bavio uzgojem goveda ili je imao neku drugu povezanost s ovim životinjama.

Prezime Kravić se prvi put spominje u 16. stoljeću u Hrvatskoj, a danas ga nose brojne obitelji u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori te drugim zemljama bivše Jugoslavije.

Zanimljivo je da se prezime Kravić može naći i u nekim drugim zemljama, poput Njemačke, gdje se piše Krawitz. Ovo prezime također potječe od riječi Krava, a njegovo značenje je slično kao i kod prezimena Kravić.Uzgoj goveda bio je važan dio života ljudi u prošlosti, a prezime Kravić svjedoči o tome. Danas se ovo prezime može naći u različitim zanimanjima i profesijama, no i dalje je prisutno u ruralnim područjima gdje se uzgoj goveda i dalje prakticira.