Značenje i porijeklo prezimena KEGLEVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena KEGLEVIĆ

Prezime KEGLEVIĆ jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. Njegovo značenje i porijeklo su predmetom brojnih rasprava i teorija. Pretpostavlja se da potječe iz područja sjeverne Hrvatske, a najčešće se povezuje s Koprivničko-križevačkom županijom.

Jedna od teorija o porijeklu prezimena KEGLEVIĆ vezana je uz zanimanje kovača. Naime, riječ "keglja" u starom hrvatskom jeziku označavala je kovački alat, a prezime KEGLEVIĆ moglo bi biti nastalo od naziva za zanatliju koji je izrađivao keglje.Druga teorija povezuje prezime KEGLEVIĆ s riječju "kegelj", koja u nekim dijelovima Hrvatske označava kuglu ili lopticu.

Prema ovoj teoriji, prezime KEGLEVIĆ moglo bi biti nastalo od nadimka ili imena osobe koja je bila vješta u igrama s kuglama.Postoji i treća teorija, prema kojoj prezime KEGLEVIĆ potječe od imena Kegleva, koje se spominje u dokumentima iz 14. stoljeća.

Prema ovoj teoriji, prezime bi moglo biti nastalo od imena nekog od potomaka osobe koja se zvala Kegleva.U svakom slučaju, porijeklo prezimena KEGLEVIĆ nije potpuno jasno, a moguće je da je nastalo kombinacijom više različitih čimbenika. Bez obzira na to, prezime KEGLEVIĆ danas nosi relativno mali broj ljudi u Hrvatskoj, ali se može pronaći u različitim dijelovima zemlje.