Značenje i porijeklo prezimena KARŠAJ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARŠAJ:

Prezime Karšaj ima svoje korijene u Albaniji, gdje je i danas jedno od najčešćih prezimena. Prema nekim izvorima, prezime Karšaj potječe od albanske riječi “kars”, što znači “šuma”. Ovo prezime se najčešće pojavljuje u sjevernom dijelu Albanije, u regiji Tropoja.

Prema drugim izvorima, prezime Karšaj potječe od turske riječi “karşı”, što znači “preko puta”. U vrijeme osmanske vladavine, mnogi Albanci su bili prisiljeni preuzeti turska prezimena, tako da je moguće da je Karšaj jedno od takvih prezimena.

U Hrvatskoj, prezime Karšaj se pojavljuje u manjem broju, ali se može pronaći u različitim dijelovima zemlje.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 30 osoba s prezimenom Karšaj.

U Albaniji, prezime Karšaj se često pojavljuje u političkom i društvenom životu. Mnogi poznati albanski političari, umjetnici i sportaši nose ovo prezime. U Hrvatskoj, međutim, prezime Karšaj nije toliko poznato u javnom životu.

Ukratko, prezime Karšaj ima svoje korijene u Albaniji, a vjerojatno potječe od albanske riječi “kars” ili turske riječi “karşı”. Iako se prezime pojavljuje u manjem broju u Hrvatskoj, ono je i dalje važan dio albanske kulture i povijesti.