Značenje i porijeklo prezimena HOGAČ

Značenje prezimena HOGAČ: Odakle potječe?

Prezime HOGAČ ima svoje korijene u našoj zemlji, a potječe od starog hrvatskog imena Hogo, koje je bilo uobičajeno u ranom srednjem vijeku. Prezime HOGAČ se pojavilo sredinom 16. stoljeća, a prvi tragovi ovog prezimena potječu iz sjeverne Hrvatske, točnije iz Međimurja.Prezime HOGAČ nije bilo uobičajeno u Međimurju, nego se pojavilo u krajevima gdje su se selili stanovnici s područja današnje Slovenije.

Ovaj podatak upućuje na to da prezime HOGAČ potječe iz susjedne države te da su Hrvati koji su ga preuzeli uveli u svoju kulturu kao svojevrsnu adaptaciju njihovog običaja.Prezime HOGAČ je po svom značenju povezano s nazivom za kućnu ljubimicu - mačku. Naime, riječ HOGAČ se može prevesti kao "mačka" ili "mali mačak". Ovo značenje prezimena može ukazivati da su nositelji ovog prezimena u prošlosti bili povezani s uzgojem mačaka i da su se bavili ovom djelatnošću.Međutim, postoji i druga teorija koja kaže da je prezime HOGAČ povezano s glagolom "hodati". U tom slučaju, prezime bi označavalo osobu koja je bila brza i okretna u hodanju te koja se možda bavila trčanjem ili drugim fizičkim aktivnostima koje zahtijevaju brzinu i okretnost.U svakom slučaju, prezime HOGAČ ima zanimljivo značenje i porijeklo te ukazuje na bogatu povijest i kulturu našeg naroda. Danas se prezime HOGAČ nalazi u različitim dijelovima Hrvatske i Slovenije te ga nose mnogi ljudi koji su ponosni na svoje korijene i tradiciju.