Značenje i porijeklo prezimena HAMULIĆ

Značenje i porijeklo prezimena HAMULIĆ

Prezime Hamulić se sastoji od dva dijela - Hamul i sufiksa -ić. Hamul potječe od turske riječi "hamal" što znači nosač ili nositelj. Ovo prezime se prvi put spominje u Bosni i Hercegovini, a vjerojatno potječe iz doba Osmanlijskog Carstva.

Prezime Hamulić je vrlo rijetko i može se pronaći samo u nekoliko zemalja, poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Prema statistikama, u Hrvatskoj je u 2011. godini bilo samo 17 osoba s ovim prezimenom.

Ovo prezime je nastalo kao dio obiteljske tradicije gdje bi se nositelji prezimena Hamulić bavili poslovima koji su zahtijevali nošenje teških tereta ili bili nosači neke vrste. Primjerice, bili bi nosači različitih proizvoda od tržnice do tržnice ili bi prenosili teške predmete poput namještaja.Interesantno je da postoji i grad u Indiji pod nazivom Hamul koji se nalazi u saveznoj državi Karnataka.

Ovaj grad se prilično razlikuje od porijekla prezimena Hamulić, no zanimljivo je da se u svijetu mogu pronaći sličnosti u pojedinim nazivima mjesta i prezimenima.Ukratko, prezime Hamulić ima tursko podrijetlo i potječe iz doba Osmanlijskog Carstva. Nositelji ovog prezimena su se bavili poslovima koji su zahtijevali nošenje teških tereta ili bili nosači neke vrste. Iako je ovo prezime vrlo rijetko, postoje sličnosti s pojedinim nazivima mjesta u svijetu.