Značenje i porijeklo prezimena HAMIDOVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje prezimena Hamidović: Poreklo i etimologija

Prezime Hamidović spada u kategoriju muslimanskih prezimena koja su nastala od imena Hamid. Ime Hamid je arapskog porijekla i znači “slavljeni, hvale vrijedan”. Prezime Hamidović se sastoji od imena Hamid i dodatka “-ović”, koji označava pripadnost ili porijeklo od nekog imena ili mjesta.

Prezime Hamidović je vrlo često u Bosni i Hercegovini, odakle potječe većina nositelja ovog prezimena.

Prezime se također može pronaći u drugim zemljama bivše Jugoslavije, kao i u Turskoj i drugim zemljama sa muslimanskom populacijom.

Postoji nekoliko teorija o porijeklu prezimena Hamidović. Jedna od teorija kaže da su Hamidovići potomci turskih vojnika koji su se naselili u Bosni i Hercegovini u vrijeme osmanske vladavine. Druga teorija kaže da su Hamidovići potomci Arapa koji su se naselili u Bosni i Hercegovini tijekom vladavine osmanske imperije.

U svakom slučaju, prezime Hamidović ima dugu povijest i duboke korijene u Bosni i Hercegovini. Danas se prezime može pronaći u različitim dijelovima svijeta, a nositelji ovog prezimena su poznati po svojoj upornosti, hrabrosti i izdržljivosti.