Značenje i porijeklo prezimena ĐANGRADOVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena ĐANGRADOVIĆ:

Prezime Đangradović predstavlja relativno rijetko prezime koje se najčešće javlja u Srbiji i Crnoj Gori. Dok se u drugim državama prezime Đangradović rijetko javlja, u Srbiji je ovo prezime prilično često.Porijeklo prezimena Đangradović nije potpuno jasno jer postoje različite teorije o njegovom nastanku. Prema jednoj teoriji, prezime Đangradović je nastalo od imena Đurađ, u kombinaciji s imenom grada Gradac u Hercegovini. Prema drugoj teoriji, prezime je nastalo od imena Đano, koje je bilo skraćenica za ime Đorđe.Također, postoje teorije da je prezime Đangradović bilo vezano za zanimanje koje su članovi te obitelji obavljali.

Prema jednoj teoriji, riječ "Đangrad" je bila sinonim za posao kovača, a prezime Đangradović bi onda značilo "sin kovača". Prema drugoj teoriji, riječ "Đangrad" se odnosila na posao zidarstva, a prezime Đangradović bi onda značilo "sin zidara".Bez obzira na točno podrijetlo prezimena, činjenica je da se prezime Đangradović često javlja u Hercegovini. Također, članovi ove obitelji su se tijekom godina širili na druge dijelove zemlje, pa se prezime Đangradović danas može pronaći ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i u drugim zemljama.Prezime Đangradović je jedinstveno i ima posebno značenje za članove ove obitelji. Iako je njegovo podrijetlo nejasno, prezime ima bogatu povijest i predstavlja dio identiteta ove obitelji.