Značenje i porijeklo prezimena ČULINOVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČULINOVIĆ

Prezime ČULINOVIĆ vrlo je rijetko u Hrvatskoj te stoga zaslužuje posebnu pažnju kada je u pitanju njegovo značenje i porijeklo. Ovo prezime nije uobičajeno u svim dijelovima Hrvatske, već ga možemo pronaći uglavnom u sjevernoj Hrvatskoj, posebno u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Prezime ČULINOVIĆ nastalo je od osobnog imena Čulina, koje je u sjevernoj Hrvatskoj bilo uobičajeno u 19. i početkom 20. stoljeća. Tako da prezime ČULINOVIĆ možemo shvatiti kao “pripadnik obitelji s osobnim imenom Čulina”.

Prema nekim izvorima, prezime ČULINOVIĆ nastalo je u 19. stoljeću kada se jedan Čulin oženio s nekom ženom koja je već bila udana i imala prezime Novak. Tako je Čulin svoje prezime zamijenio s prezimenom svoje žene, te se umjesto Čulina počeo zvati Čulinović. Kasnije se prezime skratilo u Čulinović te daljnjim smanjenjem slova u Čulović, pa naposljetku u Čulnović, te konačno u današnje prezime ČULINOVIĆ.

Iako je ovo jedna od teorija o podrijetlu prezimena, nije dokazana i ne postoji konkretan dokaz o njenom točnom nastanku.

U svakom slučaju, ovo prezime spada među manje poznata i rjeđa prezimena u Hrvatskoj, te njegovo značenje i porijeklo zaslužuju istraživanje kako bi se bolje razumjelo njegovo podrijetlo i mjesto u hrvatskoj povijesti.