Značenje i porijeklo prezimena ČEMERIKA

Značenje i porijeklo prezimena ČEMERIKA:

Prezime Čemerika spada u skupinu prezimena koja su nastala na temelju nekog zanimanja, stanja, osobine ili mjesta porijekla. Prema tome, možemo pretpostaviti da prezime Čemerika ima neku vezu s crnom bojom ili nečim što je povezano s crninom.Naša su istraživanja otkrila da se prezime Čemerika javlja najviše u Hrvatskoj te da ga nose pretežno osobe hrvatskog podrijetla. Prezime Čemerika nije rijetko, ali ni previše često, što možemo zaključiti prema broju ljudi koji ga nose.Prema jednoj teoriji, prezime Čemerika potječe od riječi "čemer" koja označava crninu, tugu, žalost, jad i nesreću.

Druga teorija kaže da prezime potječe od riječi "čemernik" koja označava vrstu drva. U ovom slučaju, prezime bi se moglo povezati s nekom obitelji koja se bavila proizvodnjom ili trgovinom drvetom.Ipak, postoji i treća teorija po kojoj prezime Čemerika ima neke veze s mjestom porijekla. U Hrvatskoj postoji nekoliko mjesta koja se zovu Čemerica, pa je moguće da su se ljudi koji su potjecali iz tih krajeva nazivali po svom mjestu porijekla.U svakom slučaju, značenje i porijeklo prezimena Čemerika nije do kraja jasno, pa se različite teorije mogu samo nagađati. No, činjenica je da se prezime Čemerika i dalje često javlja u Hrvatskoj te da ima svoju povijest i tradiciju.