Značenje i porijeklo prezimena BRNA

Značenje i porijeklo prezimena BRNA: Povezanost s riječju brdo

Prezime BRNA je jedno od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Iako se često čuje da se prezime BRNA javlja u Dalmaciji, to nije posve točno jer se prezime BRNA javlja u gotovo svim dijelovima Hrvatske. Prema nekim izvorima, prezime BRNA može se povezati s riječju brdo, koja se u nekim dijelovima Hrvatske izgovara kao brna.Prema jednoj teoriji, prezime BRNA potječe od nekog imena koje je u prošlosti bilo vrlo često u Hrvatskoj, a koje se odnosilo na nekoga tko je živio na brdu ili u blizini brda.

U tim se dijelovima često koristila riječ brna, koja je značila brdo. Tako se prezime BRNA može povezati s nekim tko je živio na brdu ili u blizini brda.Druga teorija kaže da prezime BRNA potječe od nekog nadimka koji je bio povezan s nekim mjestom ili predmetom koji je bio u blizini brda. U tom slučaju, prezime BRNA bi se moglo povezati s nekim tko je živio u blizini brda ili je bio povezan s nekim predmetom koji je bio na brdu.U svakom slučaju, prezime BRNA je vrlo rijetko i nije poznato u širem krugu ljudi. Ipak, oni koji nose ovo prezime mogu biti ponosni na svoje porijeklo i na to što su povezani s riječju brdo, koja ima veliko značenje u hrvatskoj kulturi i povijesti.