Značenje i porijeklo prezimena BRANILOVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje prezimena BRANILOVIĆ: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena BRANILOVIĆ: Odakle potječe?

Prezime Brnilović jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a posebno u Dalmaciji. Prema podacima iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 3.000 ljudi s ovim prezimenom.

No, što znači prezime Brnilović i odakle potječe?

Prema nekim izvorima, prezime Brnilović dolazi od imena Brnjo, koje je bilo popularno u Dalmaciji u 16. i 17. stoljeću. Ime Brnjo potječe od starohrvatskog imena Branimir, što znači “onaj koji mir brani”.

Kako se vjeruje da je prezime Brnilović nastalo od imena Brnjo, moglo bi se pretpostaviti da i ono nosi slično značenje.

Ipak, postoje i druga tumačenja porijekla prezimena Brnilović. Prema jednoj teoriji, prezime potječe od riječi “branitelj”, što bi značilo da su se ljudi s ovim prezimenom nekada bavili obranom neke teritorije ili su se borili u nekom ratu.

Prezime Brnilović može se pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, ali najviše ga ima u Dalmaciji.

Upravo se u Dalmaciji može pronaći najstarija poznata osoba s prezimenom Brnilović. Riječ je o Matiji Brniloviću iz Trogira, koji je živio u 17. stoljeću i bio poznati graditelj brodova.

Uz Dalmaciju, prezime Brnilović može se pronaći i u drugim dijelovima Hrvatske, kao što su Lika, Banovina i Slavonija. Također, u Bosni i Hercegovini živi veliki broj ljudi s ovim prezimenom.

Ukratko, prezime Brnilović ima nekoliko mogućih tumačenja porijekla, ali se svi slažu da je riječ o prezimenu koje je karakteristično za Dalmaciju i da ima dugu povijest u tom dijelu Hrvatske.