Značenje i porijeklo prezimena BISTER

Imena i Prezimena

Značenje prezimena BISTER: Odakle potječe?

Prezime BISTER može se naći širom svijeta, ali najčešće ga pronalazimo u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, te u manjem broju u Hrvatskoj i Sloveniji. Ime BISTER je rijetko, ali jedinstveno, i mnogi se pitaju odakle potječe.

Prezime BISTER je vjerojatno nastalo od zanimanja bistera, odnosno osobe koja se bavi bojenjem i lakiranjem drveta. Bister je također izraz koji se koristi za posebnu vrstu crnog pigmenta, koji se koristio u umjetnosti za crtanje i slikanje.

Prema nekim izvorima, prezime BISTER potječe iz Švicarske, gdje je nekoliko porodica s tim imenom živjelo u 16.

stoljeću. Međutim, većina istraživača slaže se da prezime BISTER potječe iz Njemačke, gdje se može pronaći u mnogim regijama, posebno u Bavarskoj i Hessen-u.

U Hrvatskoj i Sloveniji, prezime BISTER se može pronaći u manjem broju. Prema nekim izvorima, prezime BISTER je poreklom iz bivše Jugoslavije, a neki tvrde da su se Bisteri naselili u Hrvatskoj i Sloveniji iz Njemačke ili Austrije.

S obzirom na rijetkost prezimena BISTER, istraživači vjerojatno neće nikada sa sigurnošću moći utvrditi njegovo točno porijeklo. Međutim, ono što je sigurno jest da prezime BISTER ima interesantno značenje koje je povezano s umjetnošću i obrtom, a govori i o tome da su nositelji ovog prezimena u prošlosti možda bili vješti obrtnici ili umjetnici.