Značenje i porijeklo prezimena BAMBIĆ

Značenje i porijeklo prezimena BAMBIĆ

Prezime BAMBIĆ jedno je od prepoznatljivih prezimena u Hrvatskoj. Iako se često može čuti da je prezime BAMBIĆ stranog porijekla, zapravo je riječ o autohtonom hrvatskom prezimenu koje je svoju popularnost steklo tijekom povijesti.Prezime BAMBIĆ potječe od muškog imena BAMBIR, koje je u nekim dijelovima Hrvatske bilo često ime u prošlim stoljećima. Ime BAMBIR znači "onaj koji je tamne boje", a dolazi od riječi "bambat" što znači "biti tamnog tena". Također, neki izvori tvrde da prezime BAMBIĆ dolazi od riječi "bambati", što znači "udarati nogom", pa se može pretpostaviti da su neki predstavnici ovog prezimena bili povezani s nekim zanimanjima koja su zahtjevala upotrebu nogu.Prema nekim izvorima, prezime BAMBIĆ pojavljuje se u Hrvatskoj još od 15.

stoljeća, dok su prema drugim izvorima prvi BAMBIĆ-i zabilježeni u 18. stoljeću. Prezime BAMBIĆ danas se najčešće javlja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebice u Krapinsko-zagorskoj županiji, a zastupljeno je i u drugim dijelovima Hrvatske.Kao i mnoga druga prezimena, prezime BAMBIĆ nosi sa sobom svoju povijest i priče o ljudima koji su ga nosili. No, jedno je sigurno - prezime BAMBIĆ, s obzirom na svoje autohtono porijeklo, zaslužuje svoje mjesto u hrvatskoj baštini.