Zakon o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti na radu

Što je zakon o zaštiti na radu?

Prema definiciji, možemo reći kako je zakon o zaštiti na radu sustav određenih pravila, načela, kao i mjera i postupaka čijom se primjenom može ostvariti i unaprijediti sigurnost kao i zaštita zdravlja na radu. Sami cilj zakona je sprječavanja bilo kakvog rizika, ozljeda, profesionalnih bolesti te bolesti vezanih za rad kao i ostalih šteta na radu kao i u vezi rada. Sami poslodavci su odgovorni za njegovo organiziranje i provođenje.

Isto tako poslodavci mogu ovlastit i drugu osobu za provođenje zaštite na radu, što ne znači da oni više nisu odgovorni. Danas poslodavci mogu sami obavljati sve poslove zaštite na radu ako imaju do 50 radnika. Ako poduzeće ima preko 50 zaposlenih, tada je potrebno angažirati stručnjake na polju zaštite na radu. Sve detaljne upute kao i obveze vezane uz zaštitu na radu se nalaze u Zakon o zaštiti na radu kojeg možete pronaći na službenoj web stranici Zakona Republike Hrvatske gdje možete pronaći pročišćeni tekst zakona.

Zakon o zaštiti na radu i tko je obveznik zakona?

Poduzetnici koji svoje poslovanje obavljaju samostalno bez zaposlenika i nemaju zavedeni poslovni prostor nisu istaknuti u navedenom zakonu. Ali isto tako oni imaju određene uvjete koje je potrebno zadovoljiti kako bi se djelatnost uspješno obavljala i potrebno je procijeniti rizike. Poduzetnik koji nema zaposlenike ali ima svoj prostor je dužan ispitati svoje elektroinstalacije. Isto tako ima obavezu staviti vatrogasne aparate u broju koji odgovara prostoru i kvadraturi.

Poduzetnici koji imaju djelatnike i poslovni prostor koji može biti privatan ili u najmu zakon o zaštiti na radu karakterizira kao obveznike zakona. Zakon o zaštiti na radu ovdje navodi kako je svaki poduzetnik ili poslodavac dužan napraviti procjenu rizika za zdravlje i život svojih zaposlenika na radnome mjestu. U sami postupak ispitivanja poslodavac je dužan uključiti svoje radnike. Procjena rizika na kraju mora biti vidljiva i dostupna u pisanom te elektroničkom obliku, i isto tako biti dostupna svim zaposlenicima na radnom mjestu na kojemu se nalaze.

Zakon o zaštiti na radu i koja su njegova osnovna i posebna pravila?

Zakon o zaštiti na radu sadrži osnovna i posebna pravila. Osnovna pravila su zadovoljiti određena sredstva koja se koriste sukladno o radnom mjestu, a odnose se najčešće na: Zaštitu od mehaničkih opasnosti, od udara električne struje, sprječavanje nastanka požara kao i eksplozija, osiguranje mehaničke otpornosti te stabilnosti prostora, osiguranje radne površine te prostora, osiguranje putova za prolaz kao i evakuaciju, osiguranje čistoće, osiguranje propisane temperature kao i strujanja zraka, osiguranje propisane rasvjete, zaštitu od buke te vibracija, zaštitu od fizikalnih te kemijskih i bioloških štetnih djelovanja, zaštitu od prekomjernih napora, zaštitu od zračenja, osiguranje prostorija za osobnu higijenu.

Zakon o zaštiti na radu isto tako sadrži i posebna pravila zaštitu na radu koja se primjenjuju kada osnovna pravila djelomično pokrivaju ili ne pokrivaju rizike za sigurnost te zdravlje svih zaposlenika. Isto tako važno je naglasiti i osjetljivu skupinu zaposlenika koji moraju imati posebna pravila, a i navedenu skupinu pripadaju sve osobe koje radi svojeg fizičkog stanja nisu kadri obavljati posao kao ostali. Ukoliko se inspekcijom utvrdi na zaštita na radu nije odgovarajuća poslodavac može zaraditi novčanu kaznu od 1900 do 120.000 kuna.


Tagovi: