Zakon o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti na radu

Prema definiciji, možemo reći kako je zakon o zaštiti na radu sustav određenih pravila, načela, kao i mjera i postupaka čijom se primjenom može ostvariti i unaprijediti sigurnost kao i zaštita zdravlj

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima se sastoji od dva vidljiva dijela, općeg i posebnog i u sebi sadrži 9 glava i ima ukupno 1165 članaka. Opći dio je orijentiran na osnove samih obveznih osnova i kao takav je